Annons
X
Annons
X

Chatt med Erik Ullenhag

I dag är det Folkpartiets dag i Almedalen. Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) svarade på läsarfrågor. Läs chatten i sin helhet nedan.

[object Object]
Integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Foto: ANNIKA AF KLERCKER

13:43 Hej och välkomna till chatten med Erik Ullenhag (FP). Nu kör vi igång.

13:43 Carl:
I en debatt förut sa hade du som argument för asylinvandring att det bekämpar orättvisan att folk har oturen att födas i ett land där det är dåligt ställt. Men det är ju inte en lösning att hjälpa ett fåtal personer (det är omöjligt att hjälpa alla). Istället blir det som ett lotteri. Är det då verkligen så ädelt eller är det bara ett sätt att göra så man slipper känna sig mindre skyldig? Kan du se det filosofiska problemet jag skriver om?
Erik Ullenhag (FP):
Det handlar om vilket Sverige vi vill ha. Jag är stolt över ett Sverige som tagit ett medmänskligt ansvar för dem som flyr undan förföljelse. Fler länder borde ta det ansvaret. Samtidigt behöver vi en utrikes- och biståndspolitik som klockrent står upp för och bidrar till demokrati och mänskliga rättigheter.

13:45 Börje K:
Vad är din syn på Almedalsveckan? Är det ett jippo för pr-byråer, en spritfest för politiker och journalister, eller känns det som att ni faktiskt åstadkommer något där?
Erik Ullenhag (FP):
Både och. Det sker väldigt många spänande möten här, men periodvis är det också jippobetonat.

Annons
X

13:47 Katarina:
Hej, vilken är den förändring du allra helst vill ha bidragit till att genomföra när du slutar som integrationsminister?
Erik Ullenhag (FP):
Dels att Sverige fortsätter vara ett öppet och tolerant land, dels
att människor som flyr eller invandrar till vårt land snabbare kommer i jobb.

13:49 Ylva M:
Vilken kommer blir valets i särklass viktigaste fråga, tror du?
Erik Ullenhag (FP):
Jobben, skolan och integrationen. Det är dessutom genom jobb och skola som vi bäst möter integrationsutmaningarna.

13:52 Max:
Hej Erik. Vilka konkreta lösningar ser du på problemen vi har i de invandrartäta förorterna i storstäderna. Hur kan man få dessa människor att må bättre?
Erik Ullenhag (FP):
Satsningar på skolan, skattelättnader för att locka företag och en närvarande och synlig polis för att öka tryggheten. Områdena behöver också lyftas rent fysiskt - vi behöver rätta till de misstag som gjordes när miljonprogrammen byggdes.

13:53 Johan:
Det pratas ständigt om att man ej skall sätta grupper mot grupper i samhället, vilket SD uppenbarligen gör. Men skickar Ni inte konstiga signaler när en som har arbetat hela sitt liv, betalat skatt får mindre i pension än en som invandrar till Sverige och jobbar enbart ett par år innan de får pension (t.om personer som har invandrat får ut mer än den som arbetat). För detta, om något, måste väl ändå skapa friktioner mellan grupper? Vad kommer Ni göra åt detta?
Erik Ullenhag (FP):
Reglerna ska vara lika för alla. Så det exempel Du lyfter kan inte stämma. Den som jobbat hela livet i Sverige och betalat skatt här får högre pension än den som invandrat och arbetat bara ett par år.

13:54 Nisse:
Jag läste en artikel från Aftonbladet daterad till 12 år sedan. I den beskrevs problemen med integrationen som främst ett arbetslöshetsproblem. Efter 6 år socialdemokratiskt styre och 6 år högerregering är problemformuleringen identisk, men ingen lösning har funnits. Hur tror du framtiden kommer utvärdera din gärning förutsatt att trenden ej bryts?
Erik Ullenhag (FP):
Regeringen och jag håller ju i grunden på att förändra integrationspolitiken med mer fokus på jobb. Självklart kommer jag att utvärderas utifrån hur vi lyckas.

13:55 Felix:
Borde inte ni som kategoriserar er som liberaler verka för ett avskaffande av Systembolagets alkoholmonopol?
Erik Ullenhag (FP):
Det finns liberaler som vill asvkaffa systembolaget men för oss i FP är det sociala ansvarstagandet också centralt. Ett avskaffat systembolag skulle leda till att fler yngre skulle dricka mer tidigare och det skulle leda till många mänskliga tragedier.

13:56 anna:
ser du något samband mellan valfrihet av skolor och ökad segregation i landet? ses det som ett problem och är det ett ämne som disskuteras inom partiet och vilka tankar har man kring ämnet?
Erik Ullenhag (FP):
Ja, det fria skolvalet drar åt två håll. Dels ger det möjlighet för duktiga elever i mer utsatta områden att söka sig till andra skolor men vi ska också vara ärliga med att det fria skolvalet riskerar att leda till att segregationen ökar. Lösningen är att se till att satsa mer på skolorna i de mest utsatta områdena.

13:59 Anna:
Varför väljer ni att svänga i A-kassefrågan just nu? Det verkar splittra alliansen...
Erik Ullenhag (FP):
Svensk arbetsmarknad fungerar dåligt för utrikes födda och unga. För att se till att öka rörligheten och öppna upp arbetsmarknaden för outsiders behöver vi både en flexiblare arbetsrätt och en bättre ekonomisk trygghet för den som drabbas av arbetslöshet.

14:00 Alex:
Hur tycker du att man ska göra för att snabbt få ut fler nyanlända flyktingar i arbetslivet? Sverige behöver mer arbetskraft för att klara pensionerna i framtiden, och idag känns det som att det finns väldigt mycket outnyttjad arbetskraft på grund av exempelvis problem med språket
Erik Ullenhag (FP):
Tydligt fokus på arbete från första dagen i Sverige, förbättra översättningen av utländska examina till svenska förhållanden, ett individualiserat mottagande där vi ser att människor som kommer hit är olika samt ett tydligt arbete mot diskriminering och främlingsfientlighet.

14:02 Alexander:
Hej Erik! Jag kryssade dig i riksdagsvalet för jag tycker du verkar stå upp för ditt partis ideologi, men jag undrar hur ni som liberaler kan förespråka progressiv skatt? Vad tycker du personligen om platt skatt? Och gärna ett tydligt svar, inte ett vanligt politikersvar ;)
Erik Ullenhag (FP):
Tack för Ditt förtroende. Jag tycker inte vi ska ha platt skatt utan tycker det är rimligt att ha en högre procentsats för dem som tjänar mer. Däremot vill jag avskaffa värnskatten så att ingen ska behöva betala mer än 50 procent i skatt på en inomstökning. Hoppas svaret var tydligt - även om krysset kanske försvann : )

14:04 Linda:
När kommer lagförslaget om att föra in otillgänglighet som grund för diskriminering?
Erik Ullenhag (FP):
Så fort jag lyckats övertyga de andra i regeringen. Hjälp gärna till - det borde vara självklart att den som drabbas av bristande tillgänglighet skulle ha chansen att driva sin sak i domstol. Genom en sådan lagändring skulle vi ta ett viktigt steg mot ett samhälle där människor inte stängs ute på grund av en funktionsnedsättning.

14:06 Birgitta:
Folkpartiet anklagas i en debattartikel idag för feminismen är ett minne blott i partiet. Kommentar?
Erik Ullenhag (FP):
Jag betecknar mig som feminist och folkpartiet driver på för ett samhälle där utbildning lönar sig även för kvinnor, där uttaget av föräldraförsäkringen blir jämnare och där vi på allvar tar i frågor om våld mot kvinnor och hederskulturer.

14:08 Henrik:
Hej, Migrationsverket har ju i en egen tolkning av regelverket valt att avskaffa Svenska för Asylsökande med hänvisning till kortare väntan. Hur tror du detta påverkar möjligheterna att lyckas med etableringsreformen?
Erik Ullenhag (FP):
Korta handläggningstider är centrala för att klara integrationen. De långa väntetider som tidigare fanns för att få besked om man skulle få stanna i Sverige eller inte bröt ned människor och skapade stora integrationsutmaningar. Så viktigast ur integrationssynpunkt är att fokusera på att väntan blir så kort som möjligt.

14:09 ultraliberal:
Varför vill du dränera u-länder på kvalificerad arbetskraft ?
Erik Ullenhag (FP):
Det vill jag självklart inte. Rörlighet över gränser är bra även för fattiga länder och vi har en medmänslig skyldighet att ge människor som flyr undan förföljelse en fristad.

14:11 Hillevi:
Vem, från något annat parti skulle du vilja rekrytera över till Folkpartiet?
Erik Ullenhag (FP):
Luciano Astudillo, socialdemokrat som det partiet har slarvat bort. Luciano var (och är) en person som tar integrationsutmaningarna på allvar.

14:13 Mary:
forts på annas fråga om skolan: men är det inte en väldigt stor risk att ”lika barn leker bäst” och att människors nätverk blir väldigt homogent? hur skall man få till ett blandat och öppet samhälle om människor nätverk endast finns inom den egna gruppen redan från skolstart? (stad/land/invandrare/rik/fattig/o.s.v.)
Erik Ullenhag (FP):
Problemet är att bostadssegregationen är så pass stor så skulle det fria skolvalet inte finnas så skulle det vara omöjligt för elever i utsatta områden att söka sig till andra skolor - utan fritt skolval skulle närhetsprincipen leda till att enfalden blev än större.

14:17 Lars:
Hur vill regeringen arbeta för att motverka diskrimineringen och fördomarna mot muslimerna i Sverige?
Erik Ullenhag (FP):
Vi måste ta all främlingsfientlighet och rasism på allvar och jag är bekymrad över de fördomar som ökat mot muslimer allt sedan 9/11. Viktigast är ett ledarskap som står upp för idén om alla människors lika värde och som ser till att vi ser individen och aldrig dömer människor kollektivt.

14:17 Nu är chatten med Erik ullenhag (FP) över. Tack för alla frågor!

Annons
Annons
X

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Foto: ANNIKA AF KLERCKER Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X