Annons

Charlotte Cederschiöld: Åkessons illusioner imponerar inte

Foto: Dan Hansson
Publicerad

Det får betraktas som huvudlöst att tro att vi skulle kunna upprätthålla samma handel med EU om vi stod utanför. Innan Sverige var med i EU gick knappt 50 procent av vår handel på EU, i dag cirka 70 procent. Länderna är integrerade och fungerar som en och samma marknad. Att bryta sig ur den skulle betyda helt andra villkor för svenska produkter. 

Sveriges ekonomi utgör cirka 1 procent av EU:s. Åkesson menade i debatten med Carl Bildt i SVT (2/9) att EU är så beroende av oss att de aldrig skulle ställa Sverige helt utanför vid en swexit. Men klarar de det visavi Storbritannien, som har betydligt starkare ekonomiska klor än Sverige, klarar de det även mot oss. EU är betydligt mer beroende av Storbritannien än av Sverige. Att som Åkesson tro att vi skulle kunna vara en del av den inre marknaden om vi skulle lämna EU är en illusion.

Annons
Annons
Annons