Annons
X
Annons
X
Sverige
Analys

Andreas Cervenka: Utrikesministerns förklaring väcker en del frågetecken

Utrikesminister Carl Bildt förklarar UD:s bristande hantering av biståndet med att departementets tjänstemän de senaste åren fått så mycket mer pengar att pytsa ut att de helt enkelt inte har mäktat med. Det är en väsentlig ökning jämfört med för bara några år sedan, närmare 40 miljarder kronor, förklarar han i en intervju med SvD. Men stämmer detta?

Av regeringens senaste budgetproposition framgår att den så kallade biståndsramen för 2014 är 38,4 miljarder kronor. Själva biståndsbudgeten är dock 31,8 miljarder, en ökning med 800 miljoner kronor jämfört med året före. Sedan 2009 har biståndsramen svällt med 4,5 miljarder och budgeten med 3 miljarder.

Det kan låta mycket, men det handlar i själva verket om en ökning med ett par procent om året. Ingen anslagstsunami direkt. Och allt annat hade varit en sensation. Biståndsramen beräknas nämligen som 1 procent av Sveriges bruttonationalinkomst BNI. Att svensk ekonomi växer kan knappast komma som en chock för UD:s personal. Hur ser då utvecklingen ut när det gäller den del av biståndet som hanteras direkt av UD och som har fått så hård intern kritik?

Annons
X

I budgeten uppges en totalsumma för bistånd genom UD på preliminärt 11,5 miljarder kronor för 2014. Där ingår cirka 800 miljoner som rör andra myndigheter som Rikspolisstyrelsen med flera. 2012 var motsvarande siffra 11,6 miljarder kronor och året dessförinnan 11,7 miljarder. De senaste åren tycks alltså mängden pengar som hanterats av UD:s tjänstemän ha minskat, inte ökat. Allt enligt regeringens egna budgetpropositioner.

Den administrativa överbelastning som Carl Bildt hänvisar till blir plötsligt svår att förstå. Inte heller på lite längre sikt handlar det om någon dramatik. 2006 uppgick det bistånd som sköttes av UD till 9,4 miljarder kronor. Ökningen under Carl Bildts tid som utrikesminister fram till i dag är ungefär 3 procent per år. En tillväxttakt som vanligtvis inte brukar skapa organisatoriskt kaos inom statsförvaltningen.

Det är förstås fullt möjligt att Carl Bildt har tillgång till andra siffror som stöder hans förklaring, men än så länge framstår hans svar om vad som ligger bakom UD:s biståndsfiasko som ofullständigt.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X