Annons
X
Annons
X

”Centralt för oss att försvara kvinnors frihet”

Kristdemokraterna anklagas för att vi fiska röster i grumliga vatten. Det är en olycklig argumentation då det riskerar att lägga locket på i viktiga samhällsfrågor, skriver Andreas Carlson (KD) i en slutreplik om partiets krav på utvisning av sexbrottslingar.

Sexövergrepp i offentliga miljöer
[object Object]
Zara Larsson uppträder på We Are Sthlm 2015. Foto: Alexander Tillheden/ Studio Emma Svensson

SLUTREPLIK | SEXÖVERGREPP

Ett politiskt parti bygger på värderingar och har politiska åsikter. Syftet är att bilda opinion och att förändra lagar och påverka samhällsutvecklingen. Ordföranden i Sveriges advokatsamfund, Bengt Ivarsson, har högst troligt inte uppfattat att denna roll är kärnverksamheten i ett politiskt parti. Det blir pinsamt uppenbart i repliken på SvD Debatt (13/1) där han anser att Kristdemokraterna inte ska ha en uppfattning i frågan om straffskärpning för sexualbrott utan avvakta till dess att den pågående utredningen arbetat klart.

För oss är det självklart att ha åsikter och att utarbeta politik i aktuella frågor som människor engageras i. Nyårshelgens händelser i Köln och Kalmar och de i Stockholm i somras vittnar om hur män ofredar och kränker unga kvinnor sexuellt. Att motarbeta detta och försvara kvinnors frihet är något som är helt centralt för oss. Det ska råda nolltolerans mot sexualbrott, oavsett om övergreppen begås av män från Sverige eller från andra länder. Staten ska inte se annorlunda på brott beroende på förövarens härkomst. Men konsekvenserna kan bli olika beroende på vilket medborgarskap personen har. Är man inte svensk medborgare kan man bli utvisad till sitt hemland. Så är det idag men vi menar att detta bör vara huvudregeln om man begår sexualbrott.

I sin replik argumenterar Ivarsson för att vi fiskar röster i grumliga vatten. Det är en olycklig argumentation då det riskerar att lägga locket på i viktiga samhällsfrågor. Många människor upplever en oro och ilska över det som skett och det måste seriösa politiska partier kunna uppmärksamma och finna lösningar på. Det är allvarligt att tysta diskussionen, det osynliggör de kvinnor som drabbats av övergreppen.

Annons
X

Det som skiljer Kristdemokraterna från Ivarsson verkar vara synen på sexualbrott. Endast de brott som anses vara ”synnerligen allvarliga”, ska föranleda utvisning anser Ivarsson. Det är mycket beklagligt att Svenska advokatsamfundets ordförande inte anser att systematiska och planerade trakasserier och sexuella övergrepp, som de i Köln, inte borde anses vara synnerligen allvarliga.

Ivarsson oroas över att tilltron till svenskt rättsväsende kommer att minska om avvisningar inte verkställs på grund av situationen i hemländerna. Det är ett bakvänt resonemang. Det är alla ouppklarade brott, att förövare inte straffas – eller att förövare kommer för lindrigt undan – som är den stora fienden när det gäller tilltron till svenskt rättsväsende.

Ett samhälle som håller ihop, som präglas av gemenskap och tillit, byggs genom att vi värnar de värden som vårt samhälle vilar på – personlig frihet, västerländsk humanism och kristen etik. När människor utsätts för övergrepp, är det helt avgörande att samhället reagerar med tydlighet.

Andreas Carlson (KD)

rättspolitisk talesperson

Andreas Carlson Foto: Lennart Molin
Annons
Annons
X

Zara Larsson uppträder på We Are Sthlm 2015.

Foto: Alexander Tillheden/ Studio Emma Svensson Bild 1 av 2

Andreas Carlson

Foto: Lennart Molin Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X