Annons

”Centraliseringen ett okontrollerat experiment”

Strålningskanon.
Strålningskanon. Foto: Dan Hansson

Hur genomarbetad själva processen kring centralisering än är, så behöver den inte vara rätt för det. Den vilar i ett flertal fall på felaktiga grunder och utfallet blir ofta inte bra, baserat på det vi sett i praktisk sjukvård. Det skriver fem överläkare och onkologer i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Måns Rosén och Socialstyrelsen har replikerat på vår artikel om för långt driven centraliserad vård. Vi är helt eniga om att evidens, patientnytta och kvalitet ska styra vården. Innehållet i Måns Roséns utredning var så full av felaktigheter att den inte kan ligga till grund för hur sjukvården ska organiseras för våra patienters skull. Tyvärr är det just den utredningen som ligger till grund för riksdagsbeslut och den centralisering som nu pågår. Utrymmesskäl gör att vi inte kan redogöra för allt märkligt i utredningen utan vi får åter hänvisa till SVT:s ”Den stora sjukhusstriden”. Utredningen ser på data på komplikationer efter kirurgi från helt andra sjukvårdssystem. Den tar över huvud taget inte hänsyn till vad som händer alla patienter på de ”avlövade” sjukhusen när kompetensen minskar och rekryteringen av personal försvåras eller vad som händer patienterna när de får komplikationer efter hemkomst från det fjärran sjukhuset. Vissa av de sjukdomar som är på listan över centralisering är väldigt vanliga. Vid exempelvis huvud- och halscancer som är föremål för centralisering, är antalet nya patienter långt fler än 1 000. Patientföreningarna må vara positiva till en centralisering men som man ställer frågan får man svar. Om man skulle ha ställt frågan: ”Om du kan få samma kvalitet på din vård nära hemorten, skulle du då ändå vilja ha din vård långt hemifrån” så skulle svaren ha varit annorlunda.

Riksdagens beslut kring den högspecialiserade vården som Socialstyrelsen arbetar efter bygger på Måns Roséns utredning som vilselett politikerna. Man hotade med 500 extra döda om centralisering inte genomfördes. En siffra helt utan substans. Processen är demokratiskt legitim men inte mera rätt för det. Ingen vet om målet att skapa en bättre vård för alla patienter, eller ens några, uppnås. I den eventuella konsekvensanalys som görs finns ingen kunskap om vad man åstadkommer eller hur det skall utvärderas.

Annons
Annons
Annons