Annons

”Centraliseringen drivs för långt i vården”

Strålningskanon.
Strålningskanon. Foto: Dan Hansson

Just nu pågår i Socialstyrelsens regi en storskalig centralisering av sjukvård utan adekvata konsekvensanalyser. Vi uppmanar politiker och tjänstemän att sansa sig, skriver fem överläkare och onkologer.

Under strecket
Publicerad

Att patienter har rätt till den bästa och den mest kostnadseffektiva vården är alla eniga om. Nu pågår en centralisering av behandlingar av vissa diagnoser och åtgärder vars teoretiska vinster inte vägs mot riskerna för patienterna. Tanken är att koncentration av åtgärder vid vissa sjukdomar samlar kunskapen till ett fåtal experter. Detta skulle öka kvaliteten och även samtidigt minska kostnaderna. Underlaget för dessa tankar kommer från en statlig utredning ledd av Måns Rosén. Redovisningen är full av felaktigheter och generaliseringar vilket tydligt avslöjades i ”SVT Dokument inifrån: Den stora sjukhusstriden”. Trots att den dåvarande socialministern beklagade att politikerna blivit förda bakom ljuset fortgår en ogenomtänkt centralisering av svensk sjukvård. I vissa situationer kan det mycket väl vara så att metoder bör begränsas till ett mindre antal sjukhus. Dessutom kan nya metoder införas på ett litet antal sjukhus och utvärderas innan man bestämmer om metoden ska spridas.

Centralisering av sjukvård är inget nytt. Patienter har i alla tider remitterats till en vårdnivå som är optimal med avseende på kompetens och infrastruktur. Det som nu pågår i Socialstyrelsens regi är dock en storskalig centralisering utan adekvata konsekvensanalyser. Man har definierat ett antal områden som ska utvärderas men rapporter från Socialstyrelsens olika expertgrupper visar att man redan bestämt sig för centraliseringar oavsett om utvärdering skulle tala emot detta. Läkarna pressas av byråkratin som har bestämt sig och har som uppdrag att leverera en viss mängd centralisering oavsett om detta gynnar eller skadar patienterna.

Annons
Annons
Annons