Annons
X
Annons
X

Centerpartister: Låt Stockholm förbli öppet

Stockholmsregionen behöver invandring för att klara framtiden och vi kommer därför att försvara öppenheten. När regeringen aviserade att det svenska systemet inte längre klarar av flyktingströmmen valde de att sätta systemen främst och stänga människor ute, skriver centerpartister gemensamt.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
Foto: Hasse Holmberg/TT

DEBATT | STOCKHOLMSREGIONEN

Oavsett vem du är och varifrån du kommer vill vi att Stockholmsregionen ska vara en plats där du kan söka ett tryggt hem och förverkliga dina drömmar. När många människor kommer samtidigt ställer det så klart höga krav på det svenska systemet. Bostäder ska fram, utbildning ordnas och asylprocesser startas. Vi har sett hur medarbetarna i alla våra kommuner slitit för att klara detta. Vi är djupt imponerade över såväl civilsamhällets insatser som Migrationsverkets och kommunernas personal.

Centerpartiets politik sätter människan främst. När regeringen aviserade att det svenska systemet inte längre klarar av flyktingströmmen valde de att sätta systemen främst och stänga människor ute.

Förutom att säkerställa asylrätten och fortsätta stå upp för humanitet med de som flyr måste vi också inse att Stockholmsregionen är en liten region långt upp i norr. Stockholmsregionen behöver invandring för att klara framtiden. Vill vi fortsätta vara en attraktiv, tillväxtvänlig och konkurrenskraftig region måste vi också behålla vår öppenhet inför omvärlden. Redan idag är Stockholm bäst i landet på att få nyanlända i arbete och vår sysselsättningsgrad bland utrikes födda män är idag högre än sysselsättningen för inrikes födda män i resten av landet. För de utrikes födda kvinnorna ser det dock klart sämre ut och vi behöver göra mer för att få fler i arbete.

Annons
X

För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och företag ska fortsätta kunna rekrytera så behöver vi lindra den akuta bostadsbristen och se till att människor kommer i arbete snabbare. Många har idag svårt att ta sig in både på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden. Bara det är skäl nog för kraftfulla reformer, men den flyktingvåg vi just nu ser gör situationen än mer akut. Vi behöver bygga nu. Bara i Stockholms stad vill vi höja bostadsmålet till 160 000 nya bostäder till 2030. För att nå bostadsmålet behövs dock en mängd åtgärder och inte minst människor för att bygga bostäderna. 2030 behöver Sverige 65 000 fler byggnadsarbetare och 50 000 fler ingenjörer, enligt rapporter från Byggmästarföreningen och Fastighetsägarna respektive SCB, varav en betydande del av dessa behövs i Stockholmsregionen.

Sverige och vi i Stockholmsregionen måste därför bli bättre på att ta tillvara den kompetens som finns och kommer hit. Varje dag kommer människor till Stockholm med utbildning och kompetens, i många fall kompetens som det råder brist på. I samverkan med lärosäten ska regionen vara delaktig i att korta vägen till rätt jobb för akademiker som har studerat på utländska lärosäten. Även för nyanlända med låg eller ingen utbildning måste steget in på arbetsmarknaden kortas. Centerpartiet vill att ansvaret för etablering flyttas från staten till kommunerna, eftersom det är på lokal nivå matchningen sker med det lokala näringslivet.

Vår stelbenta arbets- och bostadsmarknad behöver reformeras och vi hoppas att fler vågar se till behovet av systemskiften för fler jobb och bostäder istället för systemskiften som leder till stängda gränser. Vi centerpartister i Stockholmsregionen arbetar bland annat för att:

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  **1. Skapa fler boenden genom mindre regelkrångel. **

  Dagens krav på asylboenden och boenden för ensamkommande leder till en akut bostadsbrist. Vi vill se över möjligheterna att inhysa nyanlända i många mindre boenden, jourhem och hos privatpersoner. Vi vill också sänka kraven på personal som arbetar med mottagande och integration bland annat på hem för ensamkommande. De krav som ställs på akademisk utbildning är inte nödvändiga i alla lägen, utan flera tjänster kan genomföras av personer som saknar formell utbildning.

  **2. Bygg fler snabba bostäder. **

  Bostadsbristen är akut, både för asylsökande och för många andra, framför allt ungdomar och studenter. Vi vill se fler tillfälliga bygglov där tillfälliga och snabba modulbostäder kan sättas upp. Bara i Stockholms stad finns 17 000 bostäder färdiga i detaljplan men som ännu inte börjat byggas. I väntan på byggnation på dessa platser kan vi på mindre än ett halvår sätta upp tillfälliga bostäder för att lösa den akuta bostadsbristen.

  3. Stöd integrationsprojekt och civilsamhälle.

  Det finns en rad goda exempel på både offentliga och frivilliga integrationsprojekt som varit lyckade. Dessa exempel ska spridas och projekten måste få långsiktig finansiering.

  **4. Snabba på vägen till jobb och utbildning. **

  Ensamkommande och unga flyktingar har ofta höga ambitioner att utbilda sig och arbeta här. Därför behöver vi sänka trösklarna och få fler i arbete. Genom att tillåta alla att arbeta från dag ett och genom att snabbt validera utbildning och yrkesfärdigheter kan människor snabbare bli en del av det svenska samhället och vara med och bidra till den gemensamma välfärden. Möjligheterna för de asylsökande att själva vara med och utföra vissa av tjänsterna som görs på asylboendena, såsom matlagning, fastighetsskötsel, vakthållning och psykosocialt stöd, bör också undersökas.

  5. Reformera Arbetsförmedlingen och inför en jobbfixarpeng.

  Arbetsförmedlingen klarar inte av sitt uppdrag och kommunen har ofta bättre kännedom och kontakt med det lokala näringslivet. Vi vill därför flytta mer makt till kommunerna och konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen genom att införa en så kallad jobbfixarpeng som den enskilde kan använda hos valfri arbetsförmedlare som snabbt kan ordna ett jobb.

  Gustav Hemming, gruppledare (C) Stockholms läns landsting

  Karin Ernlund, gruppledare (C) Stockholms Stad

  Magnus Persson, gruppledare (C) Solna

  Stefan Bergström, gruppledare (C) Sundbyberg

  Michaela Haga, gruppledare (C) Österåker

  Christian Ottosson, gruppledare (C) Huddinge

  Aphram Melki, gruppledare (C) Järfälla

  Petri Salonen, gruppledare (C) Haninge

  Lars Kallander, gruppledare (C) Sollentuna

  Tage Gripenstam, gruppledare (C) Södertälje

  Ann-Christin Frickner, gruppledare (C) Upplands Väsby

  Christine Lorne, gruppledare (C) Nacka

  Sofia Segergren, gruppledare (C) Vallentuna

  Solveig Brunstedt, gruppledare (C) Ekerö

  Robert Steffens, gruppledare (C) Botkyrka

  Ulrica Riis-Pedersen, gruppledare (C) Tyresö

  Mårten Fintling, gruppledare (C) Sigtuna

  Börje Karlsson, gruppledare (C) Nykvarn

  Lisa Edwards, gruppledare (C) Upplands Bro

  Ankie Bosander, gruppledare (C) Salem

  Annica Nordgren, gruppledare (C) Täby

  Mailis Dahlberg, gruppledare (C) Vaxholm

  Maria Gard Günster, gruppledare (C) Nynäshamn

  Ina Ununger, gruppledare (C) Värmdö

  Annons
  Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X