Annons

Özge Öner:Centerpartiet ritar om det politiska landskapet

Foto: Jessica Gow/TT
Under strecket
Publicerad

Sveriges politiska landskap förändrades när Centerpartiet fattade beslut att rösta för regeringens förslag att ensamkommande unga med tidigare utvisningsbeslut ges möjlighet att stanna i Sverige. Utöver förslagets juridiska och moraliska brister så skapar Centerns ställningstagande problem för borgerliga väljare inför höstens val. Efter 70 års socialdemokratisk hegemoni föddes Alliansen som en välbehövlig borgerlig koalition med en gemensam agenda för att reformera ekonomin. Vid en tidpunkt med förhållandevis små meningsskiljaktigheter i sociala frågor var nyanserna mellan partierna försumbara för många väljare, vilket gjorde valet förhållandevis enkelt på en tydlig vänster-höger-skala. Men efter att Alliansen föddes år 2004, hemma hos dåvarande centerledare Maud Olofsson, har mycket förändrats i Sverige och i svensk politik.

Demokratin har definitivt sina brister. Den politiske teoretikern Kenneth Arrows omöjlighetsteorem visar logiskt att det är omöjligt att fullt ut jämka samman enskilda väljares preferenser till samhällsövergripande beslut som uppfyller allas önskemål. Detta beror på valsystemets utformning, där väljare rangordnar sina alternativ när de röstar och därigenom tvingas ge avkall på sina preferenser i andra frågor. När de frågor de måste ge avkall på är mindre viktiga så är problemet hanterbart.

Annons
Annons
Annons