Annons
X
Annons
X

Centerpartiet måste bli tydligare

I dag lägger vi i Centerns idéprogramsgrupp fram vårt förslag till nytt partiprogram. Vi slår fast att Centerpartiet är ett liberalt decentralistiskt parti där miljö- och klimatfrågorna fortsätter att vara ledande, skriver Per Ankersjö (C).

Vi måste vara tydliga med vad vi tror på och stå upp för det i alla lägen, skriver Per Ankersjö (C).
Vi måste vara tydliga med vad vi tror på och stå upp för det i alla lägen, skriver Per Ankersjö (C). Foto: ANDREAS H. NILSSON

BRÄNNPUNKT | NYTT PARTIPROGRAM

Det är inte väljarna det är fel på utan oss.
Per Ankersjö

Centerpartiets stöd bland väljarna har dalat i över 40 års tid. Partiet har varit otydligt under lång tid, och är så fortfarande. Det utmärker sig inte minst i att vi främst är kända för 1970-talets kärnkraftspolitik och motståndet mot Öresundsbron. Hur många andra partier förknippas med och får i dag försvara ställningstaganden som är 35 år gamla?

Vår otydlighet är den främsta orsaken till att väljarna bestraffar oss i val och opinionsmätningar. Det är inte väljarna det är fel på utan oss. Därför måste vi återigen börja prata värderingar och idéer. För när värderingarna är tydliga blir också sakpolitiken logisk och begriplig för väljarna, oavsett om de håller med eller inte. Det är otydligheten som är det största hotet mot ett parti, inte förmågan att vara tydlig och väcka känslor.

Annons
X

Vi i idéprogramsgruppen har nu under ett års tid diskuterat just idéer och värderingar i Centerpartiet. 10000 personer inom och utom partiet har deltagit. Dessutom har vi samlat in 900 förslag via wikin på vår hemsida. Vi har publicerat 20 specialskrivna artiklar från opinionsbildare. Vi har gjort studiebesök, studieresor och arrangerat seminarier.

När gruppen i dag lägger fram förslag till nytt partiprogram för Centerpartiet tar vi fasta på de värderingar som genomsyrade partiets första program 1912. Tanken om varje persons okränkbara rätt att få bestämma själv över sitt liv och en instinktiv misstänksamhet mot centralmaktens begär att inskränka denna rätt. Vi kombinerar det med det miljöengagemang som funnits i partiet sedan vi lade Sveriges första miljömotion i riksdagen 1962 och med de frihetliga idéer för framtidens välfärd och arbetsmarknad som präglar den ideologiska debatten i Centerpartiet i dag.

Miljö- och klimatfrågorna fortsätter att ha den ledande positionen på partiets agenda för framtiden. Vi beskriver för första gången vår syn på miljöpolitiken utifrån frihetsbegreppet. Utan god miljö inget liv och utan liv ingen frihet. Rent vatten, luft utan föroreningar och en giftfri miljö är rättigheter som alla människor har, och de som bedriver verksamheter som riskerar detta har en skyldighet att inte inkräkta på denna rätt. Detsamma gäller för klimatförändringarna eftersom deras konsekvenser påverkar oss alla. Tillväxt inte bara kan utan måste gå hand i hand med miljö- och klimatarbetet.

Vi slår fast att Centerpartiet är ett liberalt decentralistiskt parti. Därför vill vi genomföra en verklig flytt av makt i form av rätt till viss lagstiftning och beskattning till regioner. Framför allt vill vi återföra mer av makten till människan. Naturligtvis finns frågor av övergripande karaktär som är bäst lämpade att samordnas centralt eller internationellt, men vi anser att dessa är mer undantag än regel och att vi alltid ska ställa oss frågan om det verkligen är rätt att flytta besluten uppåt innan vi gör det. Grundförutsättningen är dock att människan har makten över sitt eget liv. Något vi inte anser främjats av Socialdemokraternas växande enpartistat under 1900-talet.

Centerpartiet har sedan länge ett stort socialt engagemang och en tradition av att kämpa för trygghet baserat på gemenskaper där det offentliga samverkar med civilsamhället och andra aktörer. Vi har en djup respekt för att trygghet innebär olika saker för olika människor och det är därför viktigt att det finns så stor frihet som möjligt att skapa sin egen trygghet, vad den än må vara. Men det finns vissa grundläggande behov som vi alla delar. Därför finns det skäl att garantera ett stabilt skyddsnät i form av grundtrygghet för alla människor och tillgång till utbildning och såväl digital som fysisk infrastruktur i hela landet.

Programmet ”En hållbar framtid” kommer att tas på Framtidsstämman den 22–24 mars. Fram till dess ser jag fram emot en ordentlig idédebatt om Centerpartiets värderingar och vilka effekter de får på den politik som förs lokalt, regionalt och i riksdag och regering. För att Centerpartiet åter ska bli ett parti som slipper snegla nervöst mot riksdagsspärren krävs att vi bygger ett fundament av värderingar som vi står för. När vi har det kan vi utveckla dem till politik som är relevant för människor i deras vardag. Då blir det också lättare för oss att stå rakryggade i debatten eftersom vi alltid har våra värderingar att luta oss mot.

Förändring är inte alltid lätt men i Centerpartiets fall är konsekvenserna av att låta bli långt mer allvarliga än rädslan för att vara tydlig med vad man tror på och stå upp för det i alla lägen.

PER ANKERSJÖ (C)

ordförande i Centerpartiets idéprogramsgrupp

Annons
Annons
X

Vi måste vara tydliga med vad vi tror på och stå upp för det i alla lägen, skriver Per Ankersjö (C).

Foto: ANDREAS H. NILSSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X