Annons
X
Annons
X

Centern har svalt alla myter om Förbifart Stockholm

Centerpartiet har nu offentliggjort sin syn på Förbifart Stockholm. Den kan sammanfattas enligt följande: få ner utsläppen av koldioxid genom att öka bilismen. Vi vill nu slå hål på myterna som cirkulerar, skriver fem miljöpartister i Stockholm.

I en undersökning som Centerpartiet hänvisar till har uppskattningsvis 50 personer i Stockholm med miljöpartisympatier sagt att de är för Förbifart Stockholm. De som svarat i undersökningen har inte fått något alternativ till Förbifart Stockholm utan bara fått frågan om de är för eller emot. En mer relevant fråga är: Är du för Förbifarten för 30 miljarder eller vill du ha utbyggd kollektivtrafik för pengarna?

Svaret ligger alltid i hur frågan är ställd. Påstår man att ”Förbifarten leder trafik från innerstaden så att utsläppen minskar” får man 72 procent för, säger man istället ”Förbifarten ökar trafiken och utsläppen i en stad där barn redan idag har en förhöjd risk att få lungproblem på grund av avgaser” får man säkerligen 72 procent emot.

Myten att Förbifart Stockholm ska bli en ”förbifart” och inte en ”infart” till Stockholm har trummats in i många år med argument som att tillväxten kommer öka och luften bli renare. Men i de kalkyler som gjorts beräknas bara 1 procent av trafiken vara sådan med start och mål utanför länet, resten är trafik inom länet och staden. Andra vanliga argument är ”alla kommer ändå att köra elbil år 2030” och att det är en ”modern lösning” att bygga en motorväg som planerades på 50-talet.

Annons
X

Centerpartiet har nu offentliggjort sin syn på förbifarten. Den kan sammanfattas enligt följande: Vi ska få ner utsläppen av koldioxid genom att öka bilismen. Centern kallar denna linje för ”miljöbilism”. Centern anser, och framför detta ganska aggressivt, att Miljöpartiet ska ta ställning i frågan baserat på en opinionsundersökning som Centerpartiet gjort, där Centern formulerat frågan. Centern säger också att motorvägen, som byggs utan kollektivtrafikkörfält, är en ”kollektivtrafikled”.

Centerpartiet har nu satt sin politiska heder i pant på att det inte kommer att köra bilar som släpper ut avgaser på förbifarten. Man undrar om det finns någon enda människa utanför Centerpartiets kansli som tror på den förutsägelsen? Det är inte trovärdigt. Alla som ägnar ens förstrött intresse åt transportforskning vet att el används bäst till spårburen trafik som spårvagnar, tunnelbana och tåg.

Vi vill slå hål på myterna som cirkulerar:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Myt 1: Bilträngseln minskar med en ny motorväg

  Förbifarten kommer att leda till ökad bilism inom Stockholm. Eftersom nya vägar alstrar mer trafik är Förbifarten ingen lösning på trängselproblemet. Södra länken ökade trafiken med mer än 20 procent redan första året. Trängselargumentet hörs nu alltmer sällan.

  Myt 2: Luften blir renare i innerstaden

  En ny motorled i länet skapar inte bättre luft i innerstaden. Förbifarten skapar sämre luft för fler barn i kommunerna även utanför Stockholms stad.

  Myt 3: Förbifart Stockholm är förenlig med klimatarbetet

  Förbifarten kommer enligt Stockholmsöverenskommelsen att öka koldioxidutsläppen med 30-80 procent. Naturvårdsverket anser att Förbifartsprojektet är oförenligt med miljöbalken.

  Myt 4: Förbifarten går inte ut över kollektivtrafiken och jämlikheten i länet

  Förbifarten slukar 27,5 miljarder kronor minst, det mesta tas från stockholmarna. Det är pengar som i stället skulle kunna användas för att bygga ut och förbättra kollektivtrafik och annan infrastruktur som gynnar även personer utan bil, främst kvinnor, unga och pensionärer. Genom att skjuta på Spårväg Syd till efter år 2020 hämmar majoriteten södra länets utvecklingskraft. Man planerar tunneldragning av Förbifarten under villaområdena vid Mälaren, men tänker inte bygga någon tunnel mot buller och avgaser i områdena vid Järva där många människor med lägre inkomster och sämre hälsa bor.

  Myt 5: Stockholms växer och alla ska komma fram på vägarna

  Trängselavgifter är det enda som har lett till minskad trängsel medan nya vägar har lett till mer. Vi kan redan idag införa trängselavgifter på Essingeleden och bygga ut kollektivtrafiken, spårtrafiken och båttrafiken för gods och personresor i Stockholms län. Det är snabba åtgärder som ökar framkomligheten. Genom att välja bort en ny motorväg får vi nästan 30 miljarder till andra trafiksatsningar som nu skjuts åt sidan.

  Miljöpartiets politik leder till en hållbar utveckling som skapar gröna jobb och är samhällsekonomiskt lönsam på lång sikt. Stockholm växer snabbt och för att ha kapacitet för alla måste vi förändra de tunga transporterna utan att tumma på framkomligheten.

  Miljöpartiet är ett visionärt parti som ser längre än till 2030. Vi vill bygga hållbar infrastruktur och pröva nya innovationer som spårtaxi, liksom Centerpartiet i regeringen . Miljöpartiet vill också satsa på elbilar, moderna spårvagnar och båttrafik. Fordon ska köras på nya fossilbränslefria drivmedel som till exempel biogas, solceller och elmotorer med förnybar el.

  Centerpartiet är i dag troligen det enda gröna partiet i världen som är för utbyggd kärnkraft och mer motorvägar. Era gröna sympatisörer är hjärtligt välkomna till framtidens parti – Miljöpartiet.

  RAYMOND WIGG (MP)

  oppositionslandstingsråd

  YVONNE BLOMBÄCK (MP)

  styrelseledamot Storstockholms Lokaltrafik, SL

  YVONNE RUWAIDA (MP)

  oppositionsborgarrå Stockholms stad

  EMILIA HAGBERG (MP)

  gruppledare Stockholms stad

  Fler artiklar om Förbifart Stockholm svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X