Annons
X
Annons
X

Centern: Billström har varit passiv

Regeringens reform för arbetskraftsinvandring har utnyttjats av organiserad brottslighet som tjänar stora pengar på olaglig försäljning av arbetstillstånd. Centerpartiet kritiserar nu migrationsminister Tobias Billström (M) för att inte ha agerat och vill se en kraftig uppstramning av kontrollen.

SVT:s Sydnytt rapporterar i dag om
tjänstemän på Migrationsverket som tagit emot stora summor pengar för att ge så kallade uppehållsrätter till ett tiotal personer från Afrika och Mellanöstern.

– Jag tycker att migrationsministern har varit passiv. De här signalerna har kommit under en ganska lång tid nu, säger Johan Linander, vice ordförande i justitieutskottet och Centerpartiets rättspolitiske talesperson.

Han berättar att han bland annat hämtat uppgifter från gränspolisen som tyder på att många arbetstillstånd säljs till utomeuropeiska medborgare för mellan 75 000 och 150 000 kronor. Men problemet är betydligt mer utbrett och välorganiserat än så. Ofta utnyttjas medborgare i utomeuropeiska länder med drömmar om ett bättre liv, arbete och möjligheter att försörja sina anhöriga i hemländerna.

Annons
X

Den olagliga försäljningen av arbetstillstånd sker i huvudsak på tre olika sätt förklarar Johan Linander.

1. Ett företag startas upp och söker arbetstillstånd för personer som uppges aktuella för arbete. Ofta finns det inte något som helst kapital i bolaget eller någon intention att bedriva någon verksamhet. Så fort arbetstillstånden beviljats säljs de i stället till de aktuella personerna som sen kan ta sig till Sverige och därefter kan röra sig fritt och söka arbete inom hela Schengen-området.

2. Man använder ett etablerat företags namn för att söka arbetstillstånd utan att företaget vet om det. Sedan säljs tillståndet utan att något arbete någonsin funnits.

3. Ett företag startas för att bedriva en verksamhet. Personer lockas hit med löften om arbetstillstånd och möjlighet att tjäna pengar. När de sen väl kommit ändrar arbetsgivaren förutsättningar. Arbetskraftsinvandraren får betala av för ”administrativa kostnader” för arbetstillståndet och kanske till och med arbeta gratis.

– Så var det absolut inte tänkt. Ofta hamnar de som kommer hit då i en situation där de är helt beroende av arbetsgivaren, som kan ändra arbetsvillkoren som han vill. Det blir människohandelsliknande situation som kan vara mycket svår att ta sig ur, säger Johan Linander.

Han konstaterar att detta i många fall handlar om organiserad brottslighet där det finns stora pengar att tjäna, liten risk att åka fast och låga straff för den som ändå gör det.

– I många fall utnyttjas personer med förhoppningar om att tjäna pengar, kanske för att barnen ska kunna gå i skola i hemlandet eller sådana saker. I stället får de skulder och utan pengar att resa hem blir de sedan papperslösa när arbetstillståndet går ut, säger Johan Linander och konstaterar att det inte handlar om engångsföreteelser. Tidigare i år avslöjades bland annat att chefer på McDonalds ägnat sig åt tillståndsförsäljning.

Reformen som gjort detta möjligt sjösattes 2008 då med argumentet att man skulle förenkla för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring eftersom Sverige behöver importera specialister till bristyrken. Men nu anser alltså Centerpartiet att för reformen har slagit bakut.

– Reglerna måste stramas upp och vi kommer nu driva detta mot Billström och resten av regeringen, säger Johan Linander som dock inte vill riva upp reformen.

Hans lösning är framför allt att Migrationsverket ska få ett tydligt uppdrag att bättre kontrollera de företag som söker tillstånden. Finns det inga pengar till löner så ska inga arbetstillstånd ges och när anställningen väl har skett måste de skicka in papper som styrker att man betalar in sociala avgifter som man ska och att allt är i sin ordning menar Johan Linander.

– Migrationsverket ska redan i dag kolla att det finns pengar till tre månaders löner. Men uppenbarligen funkar inte den kontrollen. Men om man bara lägger ner tid på detta bör det vara ganska lätta saker att kontrollera. Jag tror inte det skulle krävas särskilt mycket mer resurser för att göra det bättre än det sköts i dag, säger han.

Detta är regeringens egen reform från början till slut, är den ett misslyckande?

– Vad vi inte såg från början var att organiserad brottslighet skulle utnyttja detta. Nu måste vi som alltid när man genomför något ta ett par steg tillbaka och se vad som behöver justeras.

Men importerad arbetskraft som utnyttjas är inte ett nytt fenomen, var ni naiva som inte förutsåg detta?

– Ja, men det kan man alltid säga. Att vi skulle ha sett detta tidigare.

Varför är det ändå viktigt att ha den här typen av lagstiftning enligt dig?

– Dels för att vi har bristbranscherna och där behöver vi arbetskraftsinvandring. Sen är det inte så som det ibland framställs att om en kommer hit utifrån så tar den ett jobb från någon annan. Så behöver det inte vara utan det kan vara så att den personen göra ett så bra jobb att skapas nya möjligheter. Vi mår bra av att få in influenser från andra delar av världen helt enkelt.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X