Annons
X
Annons
X

Cd-skivor från tsunamin undanhölls

Hittills okända cd-skivor från tsunamin har hela tiden funnits i regeringskansliet men undanhållits riksdagen trots att informationen begärdes fram. Riksdagens konstitutionsutskott kräver nu besked av regeringen.

Cd-skivornas existens har hittills inte varit känd. De ska inte förväxlas med de tsunamiband som gömdes i ett kassaskåp ända tills SvD avslöjade dem förra hösten.

I ett annat låst skåp inom rege­ringskansliet finns cd-skivor med exakt de upplysningar som riksdagen frågade efter våren 2006 – men aldrig fick.

– Dessa nya uppgifter är ytterligt graverande och allvarliga, ­säger Ingvar Svensson, krist­demokraternas ledamot i KU. Han deltog i KU:s förra granskning av regeringen Perssons hantering av tsunamin.

Annons
X

På cd-skivorna finns i princip all datortrafik som går ut och in i regeringskansliet lagrad. Trafiken registreras av säkerhetsskäl i en så kallad brandvägg där informationen passerar. Syftet är att kartlägga och förhindra dator­intrång. Därför sparas all information om mejltrafik och surfning på internet i en så kallad brandväggslogg. Denna säkerhetskopieras sedan på cd-skivor.

Just vilka mejl som nådde vem i regeringskansliet timmarna ­efter flodvågskatastrofen blev en huvudpunkt i KU:s granskning av regeringens krishantering. Den 23 mars 2006 frågade KU uttryckligen regeringen Persson om dess loggar från mejltrafiken. Svaret från regeringens rättschef Christina Weihe var att ”samtliga loggar” hade gallrats ”för 2004 och stor del av 2005”.

Men någon gallring av cd-skivorna sker inte alls. Det framgår

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  av regeringens lagförslag om ­sekretess kring tsunamibanden. Cd-skivorna innehåller data från flera års datortrafik, inklusive flodvågskatastrofen 2004. Det bekräftas för SvD av flera källor.

  – Informationen är heltäckande, säger en person med insyn i datarutinerna.

  Om KU fått informationen, hur hade de påverkat er granskning?

  – Det hade gett oss möjlighet att kontrollera vissa uppgifter. Det hade kunnat påverka vår granskning av den information som statssekreterare Lars ­Danielsson fick och lämnade till statsministern. Det hade påverkat bedömningen av hur informerad statsminister Göran Persson var, svarar Ingvar Svensson.

  Han har tagit initiativ till att KU nu krävt besked av regeringen som ska svara denna vecka. KU vill veta vilka som känt till cd-skivorna och hur detta rimmar med beskeden att allt gallrats.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X