Aktieanalys

Björn Rydell: Cavotec: Less is Moor

Industriföretaget Cavotec har haft en tuff resa på börsen senaste året och är nu tillbaka kring noteringskursen från 2011. Det är inte svårt att se potential i aktien men är det kanske en värdefälla?

Moormaster är Cavotecs automatiska dockningssystem som används när stora fartyg skall förtöjas. Med Moormaster tar en förtöjning ungefär 30 sekunder jämfört med en traditionell dockning som kan ta 20 till 60 minuter.
Moormaster är Cavotecs automatiska dockningssystem som används när stora fartyg skall förtöjas. Med Moormaster tar en förtöjning ungefär 30 sekunder jämfört med en traditionell dockning som kan ta 20 till 60 minuter.

Cavotec (11,55 kr) är ett industriföretag som utvecklar och säljer lösningar för exempelvis hamnar och sjöfart samt flygplatser och industri. En av bolagets mest välkända produkter är dockningssystemet Moormaster.

Koncernens huvudkontor är beläget i Lugano, Schweiz. Cavotec har cirka 900 anställda och noterades på Stockholmsbörsen år 2011. Koncernen är en sammanslagning av Cavotec Group och Mooring Systems och var tidigare noterad på börsen i Nya Zeeland. Bolaget redovisar i Euro och omsatte 197 miljoner under 2018 med en rörelsemarginal exklusive engångskostnader om 2 procent.

Som grafen ovan visar har försäljningsutvecklingen varit svagt sedan 2014. Även marginalutvecklingen har varit klen. Cavotec har brottats med dålig effektivitet och utmanade marknadsförutsättningar inom vissa segment.

Verksamheten är uppdelad i två affärsområden. En film om Cavotec kan ses här. Största affärsområdet sett till omsättning är Airports & Industry som utgjorde cirka 65 procent av försäljningen 2018. Affärsområdet säljer bland annat produkter och system som underlättar för flygbolag och flygplatser genom att förbättra effektivitet och minska utsläpp.

Cavotec säljer exempelvis ett system som kyler ned flygplanet och passagerarkabinen när planet står stilla i gaten före eller efter en flygning. Cavotec hävdar att de är den enda tillverkaren i världen som kan erbjuda både mobila och fasta system för detta ändamål. Kunderna utgörs av offentliga och privata flygplatser och flygplatsoperatörer.

Koncernens mindre affärsområde Ports & Maritime utgjorde drygt 35 procent av omsättningen 2018. Affärsområdets mest framstående produkt är det vakuumbaserade förtöjningssystemet Moormaster. Vi uppskattar att ett komplett Moormaster system kostar runt 6 miljoner euro. Kunderna utgörs av stora hamnoperatörer och skeppsrederier.

Verksamheten är i relativt hög grad cyklisk och påverkas således av konjunktursvängningar. Cavotec säljer dock flera produkter som är mer effektiva och miljövänliga relativt flera andra konventionella lösningar. Människor runt om i världen reser mer och mer. Behovet av mer effektiva lösningar inom exempelvis flygindustrin ökar kontinuerligt.

Drygt hälften av Cavotecs försäljning sker till Europa, knappt 30 procent till Asien och drygt 20 procent till Americas. Tillverkningen av bolagets produkter sker till stor del i bolagets egna produktionsenheter världen över. Dessa återfinns bland annat i Tyskland, Sverige, USA och Nya Zeeland. Cavotec har en egen globalt etablerad försäljningsorganisation. Cavotec har historiskt sett genomfört ett drygt tjugotal förvärv.

Nuvarande VD, Mikael Norin, tillträdde på Cavotec sommaren 2017. Norin arbetade tidigare på Rolls-Royce som chef för divisionen Marine Services och har även bakgrund på ABB.

I slutet på 2017 genomfördes en förändring av affärsområdesstrukturen i bolaget. Cavotec har även initierat effektivitetsprogrammet ”A new day” som är en intern omstruktureringsplan bestående av 50 projekt för att förbättra fokus på eftermarknad och det dagliga operativa arbetet.

Till följd av dessa omstruktureringar har Cavotec haft en hel del engångskostnader under de senaste åren. Under 2018 uppgick rörelseresultatet till −13,9 miljoner euro motsvarande en negativ rörelsemarginal om 7 procent. Exklusive engångskostnaderna var rörelsemarginalen 2 procent. I samband med bokslutet 2018 uppgav bolaget att cirka tre fjärdedelar av transformationsprogrammet var färdigt.

Under 2018 initierades ett omstruktureringsprogram som syftar till att spara 10 miljoner euro på årsbasis från och med år 2021. I slutet på 2018 tog Cavotec även in 204 Mkr genom en nyemission för att stödja det pågående omstruktureringsprogrammet och möjliggöra utrymme för tillväxt.

Bolagets huvudägare, det noterade investmentbolaget Bure, garanterade emissionen. Då emissionen inte blev fulltecknad fick Bure i egenskap av garant teckna drygt 11 procent av emissionen utöver de 25,4 procent som Bure redan åtagit sig. Teckningskursen var 13 kronor per aktie.

Nedan finns vår prognos på hur de närmsta åren kan arta sig.

Cavotec
Börskurs: 11,55 kr
Antal aktier (miljoner): 94,2*
Börsvärde: 1 089 Mkr VD Mikael Norin
Nettoskuld: 134 Mkr** Styrelseordförande Patrik Tigerschiöld
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 2 102 2 160 2 268 2 381
- Tillväxt 1,0% 2,7% 5,0% 5,0%
Rörelseresultat -146 76 119 167
- Rörelsemarginal -6,9% 3,5% 5,3% 7,0%
Resultat efter skatt -218 42 77 112
Vinst per aktie -2,76 0,45 0,82 1,18
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,20 0,30
Direktavkastning 0,0% 0,0% 1,7% 2,6%
Avkastning på eget kapital -21% 4% 7% 9%
Operativt kapital/omsättning 30% 31% 33% 35%
Nettoskuld/EBIT e.m 1,9 1,2 0,8
P/E e.m 25,7 14,1 9,8
EV/EBIT e.m 16,2 10,3 7,3
EV/Sales 0,6 0,6 0,5 0,5
* Antalet aktier efter geomförd emission
** Nettoskuld efter emission

Utsikter

I vårt huvudscenario räknar vi med att försäljningen tar fart under kommande år. Senast igår (måndag) fick Cavotec en order avseende Moormaster-systemet. Ordervärdet uppgick till 10,3 miljoner euro och levereras under 2019 och 2020.

Vi tror att Cavotec kan nå 7 procent rörelsemarginal år 2021. Där marginalexpansionen väntas drivas av det aviserade effektivitetsprogrammet i kombination med mer eftermarknadsförsäljning. En multipel om 9 gånger rörelseresultatet ger en uppsida om cirka 30 procent.

Börsplus slutsats

2018 var ett utmanade år för Cavotec. Bolaget befinner sig i ett turn-around läge. Den riskvillige investeraren ser ett intressant köpläge. Vi tror dock att det kan vara bra att syna ett par kvartalsrapporter till för att få bekräftat att en operativ och finansiell vändning verkligen sker och får genomslag. Rådet blir således neutralt.

Cavotec tio största ägare Andel
Bure Equity 27,30%
Fabio Cannavale 9,29%
Fjärde AP-fonden 8,07%
Lars Hellman 6,62%
Catella Fonder 5,14%
Michael Colaco 4,18%
Fondita Fonder 4,15%
Stefan Widegren 3,71%
AMF Försäkring & Fonder 0,85%
Lancelot Asset Management AB 0,75%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Läs även

Moormaster är Cavotecs automatiska dockningssystem som används när stora fartyg skall förtöjas. Med Moormaster tar en förtöjning ungefär 30 sekunder jämfört med en traditionell dockning som kan ta 20 till 60 minuter.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X