Catullus gav röst åt Roms villrådighet

Först nu har vi börjat få en rättvis bild av den romerska diktaren Catullus. I en ny studie framträder han som en socialt engagerad diktare som med vassa allusioner kritiserade det strikt hierarkiska och patriarkala samhällslivet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vad som egentligen återstod för ”renässansen” att återupptäcka och pånyttföda av antiken efter den ”medeltid”, som i modern forskning ter sig allt mer dynamisk, kan man förvisso känna sig villrådig om. (Och villrådigheten blir ju inte mindre av att gränsen mellan ”medeltid” och ”renässans” för många ter sig godtycklig och dras vid olika tidpunkter.)

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons