X
Annons
X

Carl-Johan Malmberg: Carl Larssons storhet visar sig i det lilla

Carl Larssons
Carl Larssons "Under tisteln". Foto: PATRIC EVINGER/ÅMELLS KONSTHANDEL.

I sin dikt "Sailing to Byzantium" beklagar sig William Butler Yeats över det moderna sättet att uppfatta konst. Han skriver: "Nor is there singing school but studying / Monuments of its own magnificence". I prosaisk översättning: Ingen skola finns för sång, utan bara studiet av monumenten över dess /kulturens/ storhet. Yeats tar avstånd från det respektfulla studiet och tänker sig i stället ett levande umgänge med konsten, ett umgänge där vi lär oss att själva sjunga men också att låta konsten sjunga genom oss, konsten som något oumbärligt och livsviktigt.

Carl Larssons "Under tisteln".

Foto: PATRIC EVINGER/ÅMELLS KONSTHANDEL. Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X