Annons

Carl-Johan Åberg vill se en ny politisk kultur

Under strecket
Publicerad

BOKLÅDAN | Berättelser från 1900-talet

I ”Berättelser från 1900-talet” (Atlantis, 332 s) har Carl-Johan Åberg, som innehaft flera höga poster i socialdemokratiska regeringar, ställt samman ett antal minnesbilder från sin uppväxt, studietid och mångskiftande yrkesbana. I mycket handlar det om porträtt av människor han har haft en nära relation till - den kraftfulla mormodern, morbrodern Alf Johansson som lade grunden till efterkrigstidens bostadspolitik, svärfadern och biskopen Arvid Runestam, men också politiker som Krister Wickman, Gunnar Sträng och Olof Palme. Åberg bjuder emellertid också på andra minnen, bland annat en nostalgisk och fascinerande skildring av de segelskutor och ångfartyg som fadern - sjökaptenen - förde befäl över.
I ett avslutande kapitel blickar Åberg tillbaka på den svenska demokratins utveckling under de senaste tre till fyra decennierna. Han framför här tre iakttagelser, som jag tror i allt väsentligt är riktiga. För det första menar Åberg att den politiska elitens moral kommit på allt större avstånd från samhället
som helhet. Det politiska ledarskiktet verkar numer stå närmare medieindustrins och elitidrottens glamourliv än den vanlige medborgarens vardag. För det andra hävdar Åberg att det uppstått en klyfta mellan politikernas och det vetenskapliga samhällets syn på fakta och förnuft. Särskilt socialdemokratins relation till forskningen finner han problematisk. Här menar jag att Åberg kunde gått ett steg längre och pekat på att vänstern i sin helhet numera ställer sig kritisk för att inte säga avvisande till upplysningstraditionens rationalism.
Slutligen anser Åberg att långsiktigheten i politiken inte är densamma som förr. Partierna agerar allt mer som börsbolagen - politiken styrs av kvartalsnoteringarna på väljarmarknaden.
Vad har då Åberg att föreslå som botemedel? Han efterlyser en ny politisk kultur. Han drar sig inte ens för att kräva att politikerna borde respektera fakta och inte tala med dubbla tungor. En i sanningen ohemul begäran kan det tyckas.

Annons
Annons
Annons