Annons
X
Annons
X

”Carl Bildt sprider allvarliga felaktigheter”

Ledande personer i Lundin Oil utreds kring bolagets eventuella inblandning i folkrättsbrott i Sudan. Efter det beskedet har Carl Bildt, tidigare styrelseledamot i Lundin Oil, gjort flera gravt missvisande uttalanden om bolagets agerande i Sudan i slutet på 1990-talet. Det skriver Johan Brosché, Henrik Fröjmark och Linnéa Gelot.

Sudanesiska regeringssoldater vid en övning 1999. Till höger Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister samt tidigare styrelseledamot i Lundin Oil.
Sudanesiska regeringssoldater vid en övning 1999. Till höger Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister samt tidigare styrelseledamot i Lundin Oil. Foto: AP, TT

Tyvärr är det inte första gången som personer med ledande ställning inom Lundin Oil ertappas med uppenbara felaktigheter kring Sudan.

DEBATT | LUNDIN OIL OCH SUDAN

Det pågår för närvarande en förundersökning mot Lundin Oil och företagets eventuella inblandning i folkrättsbrott. Förra veckan meddelade den internationella åklagarkammaren i Stockholm att ledande personer inom Lundin Oil, däribland Ian Lundin, ska förhöras, samt eventuellt delges misstanke om brott. Samma vecka gör Carl Bildt gravt missvisande uttalanden, som innehåller allvarliga felaktigheter, gällande Lundin Oils agerande i Sudan i slutet på 1990-talet. I P1:s söndagsintervju den 30 oktober ger Bildt en bild av skeendena i Sudan som är felaktig på framför allt fyra punkter.

För det första legitimerar Bildt Lundin Oils omstridda verksamhet i Sudan med att ”i slutet av 1990-talet hade vi faktiskt ett fredsavtal”. Detta påstående är felaktigt. Det avtal som Bildt syftar på är Khartoum Peace Agreement från 1997. Trots sitt namn så går det inte att se denna överenskommelse som ett fredsavtal. Anledningen är enkel. Fred sluts mellan parter som strider mot varandra och inte mellan allierade. Något Bildt själv understryker tidigare under intervjun då hans insatser i Bosnien behandlas: ”Ska man avsluta ett krig måste man förhandla med dem som för kriget”. Khartoum Peace Agreement skrevs under av den sudanesiska regeringen och olika milisgrupper som var allierade med regeringen, inte mellan stridande parter. Denna långt från optimala pakt var en snabb inkörsport för experimentell neoliberalism som man kan anta att omvärlden, även Bildt, hoppades skulle räcka för att främja stabilitet. För att dra en parallell till Bosnien så kan Khartoum Peace Agreement liknas vid ett avtal mellan Serbien och bosnienserberna, i stället för ett avtal mellan de krigande parterna.

Annons
X

För det andra hävdar Bildt att folk inte tvångsfördrevs från de områden där Lundin borrade efter olja utan, tvärtom, valde att flytta dit. Bildt påstår att dessa områden var ”mycket öde”. Detta uttalande är häpnadsväckande då omfattande bevisning från oberoende organisationer som Human Rights Watch, Amnesty International och International Crisis Group – samt även trovärdiga forskare på Sydsudans historia och politik – visar att folk fördrevs i samband med oljeprospekteringen vid denna tid. Satellitbilder över odlingsmark bevisar dessutom att områdena var allt annat än öde, samt att människor faktiskt fördrevs från sin mark.

För det tredje säger Bildt: ”Sudan var ju på den tiden inte fullt så illa som det är i dag. Det är väldigt mycket värre i dag.” Situationen är tveklöst väldigt allvarlig i Sudan och Sydsudan för närvarande, med pågående krig i båda länderna. Läget var dock inte bättre i slutet av 90-talet. Granskar man dödstalen från källor som Uppsala Conflict Data Program (UCDP) så visar de tydligt att åren runt Lundins engagemang i Sudan är bland de mest våldsamma i Sudans historia. Dels var striderna mellan regeringen och olika rebellgrupper intensiva, dels förekom grova brott mot mänskligheten. Uttalanden som försöker utmåla tiden runt Lundins engagemang i landet som relativt fredlig saknar stöd i forskningen. Det är också besynnerligt att motivera Lundins agerande utifrån såväl argumentet att situationen inte var lika illa då som nu som att man satte Bildt just med uppdraget att undersöka om bolagets närvaro skulle kunna åstadkomma positiv skillnad i vad man erkände var en synnerligen komplex situation.

För det fjärde utmålar Bildt oljan som en nyckelfaktor till fredsöverenskommelsen i Sudan. Denna fråga är komplex, men att framhålla oljan i Sudan som fredsskapande är djupt problematiskt. Såväl forskningsläget som oberoendet människorättsorganisationer pekar på att det snarare är så att politisk strid kring oljerättigheter gränsat mot krig under Sudans historia. Det är de oljerika delarna av landet som varit epicentrum för landets mest intensiva strider. Fördelningen av oljeintäkterna var också en av de svåraste frågorna att lösa i fredsförhandlingarna mellan den sudanesiska regeringen och sydsudanesiska SPLM. Dessa motsättningar ledde 2012 till strider om det oljerika omtvistade gränsområdet Heglig/Pantiu vilka orsakade hundratals människors död samt ånyo vågor av internflyktingar.

Lundin Oils inblandning i Sudan berör viktiga frågor om företagsansvar, juridik under pågående konflikt och kompensation för krigets offer. Tyvärr är det inte första gången som personer med ledande ställning inom Lundin Oil vid den aktuella tiden ertappas med uppenbara felaktigheter kring läget i Sudan, och vad som faktiskt skedde i samband med oljeexploateringen i landets södra delar. Carl Bildt hävdar att Lundin Oil bidrog till freden. Bröderna Lundin har tidigare påstått att de har en mängd bevis på bolagets positiva påverkan i länder som Sudan eller Sydsudan. Om så är fallet behöver dessa påståenden och bevis granskas.

Bildt om någon vet att i de mest komplexa och just därför mest angelägna situationer tvingas man till val av typen ”vilket är det minst dåliga?” Gott så, men varför väljer han att förvränga fakta?

Johan Brosché

institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala Universitet

Henrik Fröjmark

tidigare rapportchef på Swedwatch

Linnéa Gelot

institutionen för globala studier, Göteborgs universitet och Nordiska Afrikainstitutet

Annons

Sudanesiska regeringssoldater vid en övning 1999. Till höger Carl Bildt, tidigare statsminister och utrikesminister samt tidigare styrelseledamot i Lundin Oil.

Foto: AP, TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X