Annons
X
Annons
X

”Carl Bildt bär ansvaret”

Den interna rapporten om bristerna i hanteringen av bidragsmiljarderna är bara ytterligare en bekräftelse – av många – på att det finns problem inom UD. Det menar Urban Ahlin (S), vice ordförande i utrikesutskottet.

Carl Bildt (M) och Urban Ahlin (S) i Rosenbad.
Carl Bildt (M) och Urban Ahlin (S) i Rosenbad. Foto: ROGER VIKSTRÖM/TT

Urban Ahlin pekar samtidigt ut departementschefen Carl Bildt som ytterst ansvarig.

– Tyvärr är det här bara ytterligare en artikel och en rapport i en lång rad som pekar på att det finns problem på utrikesdepartementet, säger Urban Ahlin till SvD efter utrikesdepartementets (UD) sammanträde – där ”den klart större delen av tiden” gick till att diskutera den interna rapport från UD som beskriver allvarliga brister i verksamheten.

Under mötet ska ledamöter från både oppositionen och den borgerliga sidan ha ställt kritiska frågor, oroade över de signaler som fortsätter att komma från UD.

Annons
X

Urban Ahlin säger att han tycker att det är bra att UD utreder den egna verksamheten, men är kritisk till att ”en rapport som var väldigt stor i början blev väldigt liten i slutet”. Som SvD rapporterat om skrevs den aktuella utvärderingen i två versioner.

– Vad det beror på? Var det faktafel och missuppfattningar eller försökte man lägga locket på och minimera problemen? Det kan jag inte uttala mig om, det vet inte jag, säger Ahlin.

Vad är allvarligast i rapporten, tycker du?

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det allvarligaste är att vi gång efter annan ser att utrikesdepartementet inte fungerar. Inte i sin relation till Sida och att det verkar finnas tveksamheter i hur man hanterar sin personal.

  Vem bär ansvaret för att det ser ut så här?

  – Det är Carl Bildt, han är chef för utrikesdepartementet och är ansvarig för att det fungerar och hur situationen ser ut.

  Hur ser du på att riksdagen kanske inte får den information som krävs för att kunna granska regeringens arbete?

  – Det är jätteallvarligt. Och det poängterades i dag av flera ledamöter. De tyckte att det är bättre att UD kommer till oss i riksdagen direkt och informerar om saker som uppstår, i stället för att vi ska behöva läsa om det i medier.

  Litar du på UD?

  – Min erfarenhet av UD är att det är väldigt dugliga tjänstemän, jag tror att det här är ett ledningsproblem. Jag tror att det är den politiska ledningen som inte klarat UD att använda de krafter som finns där.

  Utrikesutskottet har nu ställt en rad frågor för att få mer information om situationen på UD och departementets hantering av biståndet. Innan dess kommer Socialdemokraterna inte att vidta ytterligare åtgärder.

  Bodil Ceballos är riksdagsledamot och Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson. Hon säger sig under lång tid ha uppfattat brister i hanteringen av biståndet och redovisningen till riksdagen.

  – Vi som jobbat mycket med de här frågorna har märkt att det har varit oroligt på både UD och Sida där det varit oklart vem som ska göra vad och väldigt mycket ryckighet i systemet. Det handlar om dålig styrning, säger hon.

  När UD tog över ansvar från Sida togs inte kompetensen tillvara. Nya människor fick jobba med frågor de alltid inte hade kunskap om, samtidigt som många på Sida blev av med sina jobb, menar hon.

  Utrikesutskottet har nu begärt att få mer information, bland annat om när på året biståndspengarna har betalats ut och på vilket sätt frågorna har hanterats.

  Bodil Ceballos, som tidigare KU-anmält UD för bristande insyn, tycker att det varit mycket ”hysch-hysch” från departementets sida. Slutenheten, samtidigt som biståndsministern talat om att varje skattekrona ska utnyttjas, anser hon är anmärkningsvärd.

  – Svenskt bistånd är i huvudsak bra, därför är det viktigt att vi får ordning också på UD:s hantering. När alla andra aktörer tvingas se över sitt arbete gäller att UD gör samma sak, och då behöver de kanske anställa mer personal. Det kan det vara värt.

  Desirée Pethrus, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna, säger sig vara nöjd med den förklaring hon fick under dagens sammanträde med utrikesutskottet:

  – Jag tycker att jag fått en föredragning av UD nu, jag känner mig nöjd med de svar som getts, säger hon och fortsätter:

  Tar du allvarligt på kritiken?

  – Självklart ska våra utbetalningar fungera på ett professionellt sätt. Jag är glad över att UD gjort en genomgång över hur utbetalningarna går till och vilka förbättringsområden som finns.

  Ska det få gå till så här inom ett departement?

  – Jag kan inte säga att något framkommit i dag som gör att jag känner mig orolig. Den bilden som ges i SvD tycker jag inte helt stämmer med den bild jag fått från UD. Därför måste jag fortsätta att höra mer om det finns substans i artikeln.

  Inte heller Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet, är särskilt kritisk mot den interna rapport och UD:s hantering av densamma.

  – Jag kan konstatera att det fanns frågor på detta. Men jag uppfattar att det fanns goda förklaringar från UD på den process som man är inne i. Jag personligen understryker att man har en lärandeprocess som gör att man bejakar felrapportering. Det sämsta vore om vi såg en utveckling där man bara tystade ner. Det vore förödande.

  – Rapporten i tidningen var ingenting som vi sett från utskottsledamöternas sida, men vi konstatera tt det fanns frågor på detta. Uppfattar att det fanns goda förklaringar från UD på den process som man är inne i. Jag personligen understryker att man har en lärand éprocess som gr att man bejakar felrapportering. Det sämsta vore om vi såg en utevckling där man bara tystade ner, det vore förödande.

  Jag är glad om det finns en avvikelserapportering som följs upp.

  Hur ser du på att riksdagen kanske inte får tillräcklig information från UD?

  – Regeringen styr riket och är upp till oss att granska. Vår förmåga att granska kan man diskutera.

  – Jag kan inte bedöma utifrån den här rapporten huruvida man ger bra eller dålig information till riksdagen. Jag förutsätter att UD ger schysst information och inte mörkar om riksdagen begär information.

  Känner du dig trygg i att det är så det går till?

  – Jag har ingen anledning att tvivla på att man också gör det.

  – Sen finns en gråzon i vad som är hemligt och inte hemligt, men jag uppfattar att jag får svar, även om det kan ta tid.

  SvD har sökt utrikesminister Carl Bildt, som är högste chef på utrikesdepartementet. Han har nekat till intervju med hänvisning till att tjänstemän uttalat sig. Till TT säger han också att han varken läst rapporten eller SvD:s artikel.

  Frank Belfrage är kabinettsekreterare hos Carl Bildt och har tagit del av den interna rapporten, men har ändå inte velat ge några kommenterar.

  UD sågar sin egen hantering svd.se Läs UD:s utvärdering svd.se Finns skäl till självkritik svd.se ”Det är en komplicerad verksamhet” svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Carl Bildt (M) och Urban Ahlin (S) i Rosenbad.

  Foto: ROGER VIKSTRÖM/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X