Annons
X
Annons
X

Carl Bennet: Börsfallet är snart över

Finans- och industrimannen Carl Bennet tror att börsen snart har fallit färdigt och att 2016 blir ett bra år för svensk industri.

– Jag tror att större delen av anpassningen på börsen redan har skett, säger Bennet.

[object Object]
Finansmannen Carl Bennet tror att 2016 blir ett bra år för svensk industri. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Carl Bennet är en av Sveriges mest erfarna företagsledare, tillika långvarig huvudägare i börsbolagen Getinge, Lifco och Elanders. Han sitter också i styrelsen för skogsbolaget Holmen och investmentbolaget Lundbergs.

Trots oroande signaler om Kinas ekonomi och en kraftigt fallande börs är Carl Bennet optimistisk vad gäller 2016. Läget för svensk industri är på det stora hela gott och den alltför höga värderingen på börsen har nu till stor del korrigerats, säger han.

– Det har varit för höga värden i förhållande till de vinster som bolagen genererar men nu tror jag att den större delen av anpassningen på börsen redan har skett, säger Bennet.

Annons
X

Han bedömer att svensk industri får ett bra år i år och att vinsterna bör ligga minst i nivå med förra året.

– Det går ganska bra för svensk industri. Orderingången ser hyfsad ut på de flesta ställen och även på andra håll i världen, i Nord- och Mellaneuropa och i USA, ser det ganska bra ut.

Den stora osäkerheten ser han framför allt i Kina, men även i råvaruberoende ekonomier som Ryssland och Brasilien.

– Den stora frågan är om Kina måste anpassa sin ekonomi ännu mer. Det finns en stor osäkerhet kring hur snabbt omvändningen går från en ekonomi driven av investeringar i infrastruktur till en konsumtionsdriven efterfrågan. Men jag tycker inte det stämmer att säga att den kinesiska ekonomin går dåligt.

Han påpekar också att Kina, för de flesta svenska företag, är en ganska liten del av den totala verksamheten.

Frågetecknen kring Kina och direkt svag utveckling i Ryssland och Brasilien kompenseras också av starkare utveckling på andra håll och Bennet drar slutsatsen att 2016 blir ett skapligt år för företagens lönsamhet.

– För svensk industri tror jag att 2016 blir minst i nivå med 2015. Orderingången i mina bolag ser bra ut och jag hör samma budskap från andra håll. Den amerikanska ekonomin kommer rulla på ganska bra liksom England, Tyskland och Skandinavien. Asien, vid sidan av de råvarubaserade ekonomierna, kommer att fortsätta utvecklas.

Bennets optimism kommer också att märkas i de företag där han är aktiv.

– Vi har hög aktivitet inom både Lifco och Elanders. Vi investerar i expansion, vi tittar på förvärv och vi utvecklar kapaciteten i både Polen och Frankrike. Elanders har just förvärvat ett bolag och vi tittar på möjliga förvärv i Lifco, säger Bennet.

Annons

Finansmannen Carl Bennet tror att 2016 blir ett bra år för svensk industri.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X