X
Annons
X

Carin Götblads förslag är alldeles för vaga

Regeringen tillsatte för snart två år sedan en nationell samordnare mot våld i nära relationer – Carin Götblad. Hon har jobbat ett tag nu. Uppgiften för den nationella samordnaren är att komma med förslag, väcka debatt, stimulera samverkan och på andra sätt medverka till att arbetet mot våld i nära relationer utvecklas. Uppdraget tar slut sista juni i år. Det är snart tid att redovisa resultat.

Den 5 mars skriver Carin Götblad på Brännpunkt. Det är en dyster läsning. Hon konstaterar att barns utsatthet och hur de glöms bort är det mest nedslående hon sett i sin roll. Barns behov hamnar i kläm. Hon ger många exempel. Jag kan bara hålla med om hennes analys. Det är jag inte ensam om. De missförhållandena som beskrivs är välkända och väl dokumenterade. De är kanske rentav en del av orsaken till att en nationell samordnare tillsattes.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X