”Cancervården ska ske närmare patienterna”

Tanken med den nya organisationen för cancervården är att göra forskningen mer integrerad, skriver Henrik Almkvist,
tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Stockholms läns landsting, i en replik.

Publicerad
Annons

Företrädare för Karolinska Institutet skriver på SvD Debatt 8/7 att de är kritiska till Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att förorda en omorganisation av delar av cancersjukvården i länet. 
 
Patienter med cancersjukdom behöver den bästa tänkbara vård och omsorg. Dessutom behöver forskning ske för att göra vården ännu bättre för framtidens patienter. I Stockholms läns landsting bygger vi ut hälso- och sjukvården med upprustning av samtliga akutsjukhus och utbyggnad av vården närmare patienten för att skapa en utveckling där vården utformas som ett nätverk anpassat efter patientens behov. Detta går i linje med den beslutade regionala cancerplanen och den nationella cancerstrategin. Syftet är ett helhetsperspektiv och en tydlighet för patienter och aktuella vårdgivare.
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, som beställer vården, har beslutat förorda en omorganisation av den icke-kirurgiska onkologiska vården med övriga vårdinsatser där en tät samverkan är tänkt att ske mellan kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset inklusive en enhet på Danderyds sjukhus, en klinik på Södersjukhuset och en ny klinik på Capio S.t Görans sjukhus.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons