Annons

”Cancerpatienter låses fast i sjukskrivning”

Foto: Patrik Österberg/TT

Att behålla ett systemfel som låser cancerpatienter i sjukskrivning är till skada för både individen och samhället, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Allt fler lever allt längre efter en cancer. Nya behandlingar ger bättre och bättre resultat och förlänger överlevnaden men är ofta mycket krävande för patienten. Samtidigt kan patienter som behandlas under långa perioder ha dagar eller veckor där de kan och vill arbeta helt eller delvis. Ett försöksprojekt med så kallad flexibel sjukskrivning i Västra Götalandsregionen 2015–2016 visade att det betyder mycket för tillfrisknandet, självkänslan och livskvaliteten att utifrån sin varierande förmåga kunna ha kvar en fot i arbetslivet.

Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan har påvisat fördelarna med en sådan sjukskrivningsform för den statliga utredare som i våras la fram sitt slutbetänkande till regeringen, ”En sjukförsäkring anpassad efter individen” (SOU 2020:26). Vi är därför kritiska till att utredaren i sina förslag, med hänvisning till Försäkringskassans uppföljning av försöksprojektet, avvisat möjligheten att föreslå försäkringsförmånen ”flexibel sjukskrivning för personer i cancerbehandling”.

Annons
Annons
Annons