Annons

Calle Bildt & Co blåser i otydliga basuner

Under strecket
Publicerad

På SvD Brännpunkt (5/8) tog tre s k äldre statsmän till orda om euron. Det var Bildt, Adelsohn och Lundgren. Deras roll ger auktoritet, men kräver samtidigt bl a opartiskhet och respekt för fakta. Tomma hotbilder och skönmålningar, skrev Bildt & Co om nejsidans argumentation. Att kalla korrekta påpekanden om att euroländerna Tyskland, Frankrike och Italien plågas av en dålig ekonomisk utveckling och finansiella spänningar får inte betecknas som skrämselpropaganda. Motsvarande konstateranden att icke-euroländer som Sverige och Storbritannien klarat sin ekonomi betydligt bättre bör inte heller rubriceras som skönmålningar. Sviktande ekonomi inom euro-länderna skapar akuta problem för stabilitetspaketen och i förlängningen krav på en successiv centralisering inom euroländerna av beskattning, av utgifter och socialförsäkringssystem. I släptåg kommer sannolikt ökade krav på transfereringar till EU:s svagaste ekonomier. Vi i Sverige har ett exempel i mindre skala på en liknande process, storkommunreformen. Den genomfördes för att effektivisera och modernisera. Det smygande resultatet blev höjt skattetryck, växande administration och kommunala bidrag (bl a Robin Hood-skatt).

EMU kommer lika litet som storkommunreformen skapa effektivitet och ett reformtryck som leder till marknadsekonomi och tillväxt. Politiskt driven harmonisering av skatter, välfärdssystem och arbetsrätt brukar enligt all erfarenhet öka antalet lagar och regler och minska frihet, konkurrens och förnyelse. Har de tre artikelförfattarna övergett sin tidigare syn på marknadsekonomi? Om inte borde de bejaka självreglering genom marknadens snabba och effektiva reaktioner på den ekonomiska politiken.

Annons
Annons
Annons