Annons
X
Annons
X

C vill avskaffa länspolismyndigheter

Centern vill avskaffa de 21 länsmyndigheterna och göra en enda nationell myndighet av polisen.

I ett förslag till partistämman i maj vill partiet också införa kommunala polisnämnder.

– Problemen med att styra den svenska polisen är helt enkelt för stora. Rikspolischefen har en närmast omöjlig position. Han kan fatta beslut, men ingen av länsmyndigheterna behöver lyda. Vi har ju också sett hur metoderna och framgångarna skiljer sig stort mellan länsmyndigheterna, säger Johan Linander, partiets justitietalesman, till TT.

Frågan om länsmyndigheternas framtid har länge varit känslig, samtidigt som vissa tunga polischefer som rikskriminalchefen Therese Mattsson varit öppet kritiska och kallat dagens organisation för ”uppenbart hämmande för polisarbetet”. Organiserad brottslighet anses här vara ett särskilt problem, eftersom den inte följer de länsvisa budget- och organisationsreglerna.

Annons
X

Centern har tillhört motståndet mot en nationalisering, men byter om förslaget går igenom linje.

– Vi har ansett att en nationalisering skulle ta polisen längre från medborgarna, säger Linander.

– Därför föreslår vi också kommunala polisnämnder, där politiker, socialtjänst och lokala företrädare ska ha viss beslutsrätt över polisarbetet, säger han.

Varje kommun ska ha egna stationerade poliser, och varje kommunledning ska ha en tydligt utpekad chef att vända sig till. Lokalt ska fokus ligga på medborgarnas trygghet, och systemet är tänkt att vara mer flexibelt och snabbrörligt.

– Om man upptäcker narkotikaproblem eller klotter eller annan brottslighet så ska en lokalt förankrad polis i samarbete med kommunen och andra kunna agera snabbt, säger Linander.

På riksnivå ska polisen samtidigt kunna besluta om metoder och inriktning mot olika typer av brottslighet för hela landet, utan att de besluten ska kunna överprövas eller ignoreras av länsmyndigheter.

– Så skulle man göra i ett företag, men inom svensk polis kvittar det i dag om rikspolischefen förespråkar en metod, säger Linander.

Karl Vicktor Olsson/TT
Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X