Annons
X
Annons
X

C: ”Vi har inte ändrat åsikt”

Förbudet mot ny kärnkraft hävs och industrin tillåts att bygga nya reaktorer när dagens har tjänat ut – regeringen har nu kommit överens om energipolitiken och öppnar upp för nya satsningar på kärnkraft. ”Det här är världens mest ambitiösa dokument för klimatmål,” anser regeringen.

Foto: REGERINGEN.SE

Webb-tv

Se hela presskonferensen i efterhand regeringen.se
Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Quiz

Quiz: Vad kan du om kärnkraften? quiz.svd.se
Foto: ROBERT HENRIKSSON / SVD / SCANPI

Kärnkraften

En historisk och unik överenskommelse – så inledde statsminister Fredrik Reinfeldt dagens presskonferens om regeringens överenskommelse om miljön, klimatet och energipolitiken.

– Vi har svarat på frågor som ställts i över 30 år. Alliansen lägger nu grunden för att trygga jobb och ge långsiktiga förutsättningar för att locka investeringar till Sverige.

Överenskommelsen innebär enligt regeringen att man nu tar steg för att få bort beroendet av fossila bränslen.

Annons
X

Centerledaren Maud Olofsson beskriver överenskommelsen som en nödvändig kompromiss – ”vi har lyssnat på varandra”, säger hon.

– Vi kommer att ha de mest ambitiösa klimatmålen i Europa, ja hela världen, säger Olofsson.

Klimatutsläppen ska minskas och den överenskommelse som de europeiska länder har slutit ska följas. Men regeringen vill gå längre – hälften av energin ska vara förnybar, 10 procent i transportsektorn ska var förnybar och klimatgaserna ska minska med 40 procent, meddelar Olofsson. Samtidigt aviseras höjd koldioxidskatt – ”en stegvis höjning”, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Fram till 2020 ska också olja och andra fossila bränslen som används för uppvärmning försvinna. Kraftvärme, vågenergi, vindkraft och solkraft blir nya viktiga energislag i Sverige, enligt regeringen. Men också kärnkraft och vattenkraft blir fortsatt viktigt.

– Centern har inte ändrat åsikt om kärnkraften, men vi kan leva med att kärnkraften under en överskådlig tid kommer att vara en del av Sveriges elförsörjning.

Hela riksdagsgruppen ska enligt Centerledaren stå bakom överenskommelsen. Och gång på gång säger Olofsson att partiet inte ändrat åsikt om kärnkraften – partiet är fortfarande emot men har gått med på en kompromiss.

Enligt Maud Olofsson skickas nu signaler om att energisektorn ska investera i förnybara energislag. Samtidigt blir en effektivare användning av el viktigt och regeringen investerar 300 miljoner kronor i ett energieffektiviseringsprogram.

– Det är första gången Sverige har ett energieffektiviseringsprogram, säger Olofsson.

Jan Björklund välkomnar den överenskommelse som nu slutits.

– Det här innebär att Sverige får en väldigt stark energiförsörjning, säger Björklund.

Enligt regeringen har ett problem varit att dagens kärnkraftsreaktorer håller på att bli för gamla.

– Vi öppnar upp för att gamla reaktorer kan bli nya, säger Björklund.

Det innebär att Oskarshamn, Forsmark och Ringhals kan bygga nya reaktorer när dagens har blivit för gamla. Max tio reaktorer ska dock vara i drift samtidigt, säger regeringen. Nya reaktorer kan dock få en större kapacitet.

Staten kommer inte att subventionera investeringarna.

– De får bära sina egna kostnader, säger Björklund.

Därmed avskaffas avvecklingslagen och förbudet mot nybyggnationer i kärntekniklagen tas bort.

Samtidigt skickar Jan Björklund en uppmaning till socialdemokraterna – ”kasta stridsyxan i sjön”, säger Folkpartiledaren.

– Ni borde lyssna mer på LO än på miljöpartiet för industrins skull, säger Björklund.

Också Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund säger att han är stolt över överenskommelsen. ”Det är extremt betydelsefullt”, säger han.

– Det är viktigt att vi målar upp en vision för Sverige med tydliga mål över vart vi ska, säger han.

Regeringens mål är nu att svensk transportindustri ska bli världsledande inom miljöområdet. 2030 bör ingen bil i Sverige köras på bensin eller andra fossila bränslen, uppger Göran Hägglund.

En kontrollstation ska inrättas 2015 – hur går det med målen, vilka nya vetenskaplig rön har kommit fram och vilka styrmedel och instrument måste justeras är frågor som ska tas upp i kontrollstationen.

– Det här är världens mest ambitiösa dokument för klimatmål. Det lägger grunden för en omställning och tryggar välfärden och energiförsörjningen, säger Hägglund.

Annons
Annons
X
Foto: REGERINGEN.SE Bild 1 av 4
Bild 2 av 4
Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX Bild 3 av 4
Foto: ROBERT HENRIKSSON / SVD / SCANPI Bild 4 av 4
Annons
X
Annons
X