Annons

C: Svenskt skogsbruk får inte undermineras

Foto: Lars Pehrson

Det svenska självbestämmandet över skogen måste säkras. Vi ska inte skapa onödig EU-byråkrati vad gäller hållbara investeringar. Det skriver företrädare för Centerpartiet i en replik om skogsnäringen.

Under strecket
Publicerad

Per Lindblad och Martin Kihlberg på Landshypotek Bank skriver på SvD Debatt om faran kring en pågående EU-förhandling. Vi i Centerpartiet anser att det är extra viktigt, när EU definierar vad som kan räknas som en hållbar investering, att det svenska skogsbruket inte undermineras och ses en icke-hållbar verksamhet. Det är viktigt att lagstiftningen landar rätt så att hotet om skadlig detaljreglering på området tas bort. Här måste vi alla göra vårt – inte minst den svenska regeringen, som hittills varit allt för passiv.

I grunden är det regelverk som förhandlas på EU-nivå både viktig och bra. Genom att definiera vad som är en hållbar investering kan vi stimulera det helt nödvändiga privata kapitalet för investeringar i den gröna omställningen av Europa. Detta inkluderar också investeringar som rör skogsbruk. Men ifall regelverket inte blir bra så finns det en risk att vi får regler som kan äventyra det nationella självbestämmandet och kan slå undan benen för investeringar i alla sektorer.

Annons
Annons
Annons