Annons
X
Annons
X

C-studenter: Kärnkraft behövs för klimatets skull

För att rädda klimatet och uppfylla tvågradersmålet behöver vi en kraftfull miljöpolitik och en koldioxidfri energiproduktion på global nivå. Vi tar därför ställning för att bevara den svenska kärnkraften samtidigt som vi föreslår ett nytt miljö­program på vår stämma i april, skriver företrädare för Centerstudenter.

[object Object]
Att Sveriges elproduktion kan hållas jämn, leveranssäker och koldioxidfri är tack vare de svenska kärnkraftverken, skriver Alfred Askeljung och Emma C Wiesner. På bilden syns Forsmarks kärnkraftverk. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | PARISAVTALET

Sverige har i dag en i princip koldioxidfri elproduktion.

Klimatavtalet i Paris var förmodligen 2010-talets största miljöpolitiska framgång. För första gången sedan Kyoto-protokollet så enades världens länder kring en målsättning att hålla den globala uppvärmningen inom maximalt två grader, helst inom en och en halv grad. Det kommer att krävas långt mer kraftfulla åtgärder och mer ambitiös politik än vad som är fallet i dag, för Sverige såväl som för andra länder. Centerstudenters förbundsstyrelse lägger därför fram ett förslag till miljö­politiskt program till vår förbundsstämma i april. I programmet omvärderas kärnkraften och ses som en viktig del av det svenska och det globala energisystemet. Vi vill här presentera en ny ingång till en hållbar energipolitik, med en förnyad syn på svensk kärnkraft och dess roll i Europa.

Sverige har i dag en i princip koldioxidfri elproduktion. Att produktionen kan hållas jämn, leveranssäker och koldioxidfri är tack vare de svenska kärnkraftverken. Intermittent elproduktion från sol och vind kan balanseras tack vare vattenkraften samtidigt som kärnkraften levererar en jämn och stabil elproduktion, natt som dag. Utan kärnkraften möter det ­svenska energisystemet svåra utmaningar med effekt­brist, större risk för störningar i elnätet och ökad elimport från vara grannländer. Med en bibehållen kärnkraft ser vi dock att integrationen av det svenska elnätet med resten av Europa kan komma att bli en viktig pusselbit i att lösa klimatutsläppen även utanför Sverige.

Annons
X

IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5) konstaterade att det i ett realistiskt scenario behövs två till tre gånger större elproduktion av kärnkraft till år 2050 bara för att kunna stabilisera utsläppen av växthusgaser på en global nivå. Även om förnybara energi­källor kommer att spela en viktig roll för framtidens energiförsörjning så måste vi vara realistiska och acceptera att många länder kommer vilja inve­stera i stabil och kapacitetsstark baskraft. Här är kärnkraft att föredra framför kol, olja och gas. Indien och Kina är exempel på stora länder som försöker minska beroen­det av skadliga energikällor. Kärnkraft och förnyelsebara energikällor står där inte mot varandra, utan är komplement som alla behövs för ekonomier med stark tillväxt.

**För oss i en frihetlig **och grön rörelse så är det självklart att alla energislag ska bära sina egna kostnader. Precis som att individer som förorenar miljön eller tär på ändliga resurser ska betala för det så ska ­också energiproducenter göra det. En konsekvent och teknik­neutral miljöpolitik behöver acceptera de principerna och inte låta historiska ställningstaganden stå i vägen för detta. Det innebär också att inget energi­slag ska straffbeskattas av ideologiska skäl. Effektskatten som i dag finns på kärnkraft har ingen miljö­styrande effekt. Den gynnar inte heller säkerhet, eller en effektiv elproduktion utan är rent fiskal, ett sätt att få in skattepengar till statskassan. Likt rege­ringens nya skatt på konstgödsel så hävdas positiva effekter som inte finns, när bevekelsegrunden egentligen är att fylla statens lador.

Vi vill med ett nytt miljöprogram omvärdera vår energipolitik och uppmanar Centerpartiet att ­påbörja samma resa. Det primära målet för energipolitiken borde vara ett fossilfritt energisystem, utan att låta kärnkraften stå i vägen för detta. Den globala uppvärmningen blir allt värre och vi måste våga vända på alla stenar för att stoppa mänsklighetens utsläpp. När allt fler experter pekar på vikten av kärnkraft som en del i den globala energimixen så har vi som politiker inte råd att ignorera dem. Svensk kärnkraft har fortfarande en viktig roll att fylla i Europa och världen.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Alfred Askeljung (C)

  förbundsordförande Centerstudenter

  Emma C Wiesner (C)

  förbundsstyrelseledamot och ordförande, Centerstudenters miljöpolitiska arbetsgrupp

  Alfred Askeljung (C), Emma C Wiesner (C) Foto: Hamid Ershad Sarabi
  Annons
  Annons
  X

  Att Sveriges elproduktion kan hållas jämn, leveranssäker och koldioxidfri är tack vare de svenska kärnkraftverken, skriver Alfred Askeljung och Emma C Wiesner. På bilden syns Forsmarks kärnkraftverk.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

  Alfred Askeljung (C), Emma C Wiesner (C)

  Foto: Hamid Ershad Sarabi Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X