Annons

”C-beslutet vittnar om historielöshet”

En bild från Centerpartiets stämma i Karlstad den 27 september.
En bild från Centerpartiets stämma i Karlstad den 27 september. Foto: Björn Lindahl/Aftonbladet/TT

Centerstämmans beslut att verka för ett förbud mot manlig omskärelse vittnar om historielöshet. Därför blir det tydligt att okunnighet om antiken kan innebära farliga framtida kunskapsluckor, skriver docenterna Karin Hedner Zetterholm och Magnus Zetterholm. 

Under strecket
Publicerad

Centerstämmans beslut att Centerpartiet ska verka för ett förbud mot omskärelse av pojkar som inte sker av medicinska skäl är ett bra exempel på vad historielöshet kan leda till, något som aktualiserats av Skolverkets kraftigt kritiserade förslag att antiken bör strykas ur historieämnets kursplan. I förstone kan man tycka att det är rimligt att ensidigt anta ett barnrätts- och integritetsperspektiv och därför definiera omskärelse av spädbarn som ett slags övergrepp. Det vore dessutom att trivialisera frågan om man förnekade att det finns en komplicerad etisk problematik inblandad, som ytterst sett rör gränserna för föräldrars rätt att inlemma sina barn i en specifik religiös tradition, judendom, islam, Jehovas vittnen eller Svenska kyrkan. Det är först när man beaktar den historiska kontexten, särskilt den del som Skolverket har velat stryka – antiken – som förslaget om ett förbud mot omskärelse av pojkar framstår som sällsynt illa genomtänkt och faktiskt riktigt otäckt. 

Det är förstås svenska judar och muslimer som skulle drabbas av ett sådant förbud och judar kanske i högre grad än muslimer. Inom islam finns nämligen en större bredd vad gäller uppfattningar om betydelsen av manlig omskärelse, till exempel om det bör anses som en religiös plikt att omskära pojkar eller som en rekommenderad fromhetshandling. Det förekommer också olika uppfattningar om vid vilken ålder omskärelsen bör ske. Inom vissa muslimska grupper avvisas omskärelse helt eftersom den faktiskt inte nämns i Koranen. 

Annons
Annons
Annons