Annons
X
Annons
X

C släpper FRA-kritiken

Förra valet lockade Centerpartiet liberala och unga väljare med sin skarpa politik mot övervakning. Men i årets valkampanj ges frågan inget utrymme vilket väcker intern kritik. Det beror på att debatten om FRA-lagen är passerad, säger centerledaren i SvD:s intervjuserie med partiledarna.

Boris Jansson är medlem i Fontänhuset i Båstad, som är en mötesplats och rehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Han ansvarar för källsortering och disk i huset. Gunnel Wallin (till vänster), C-ledamot i riksdagen, berättar att pengar som utlovats till Fontänhuset har fastnat på socialdepartementet. Maud Olofsson lovar att kolla upp.

Boris Jansson är medlem i Fontänhuset i Båstad, som är en mötesplats och rehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Han ansvarar för källsortering och disk i huset. Gunnel Wallin (till vänster), C-ledamot i riksdagen, berättar att pengar som utlovats till Fontänhuset har fastnat på socialdepartementet. Maud Olofsson lovar att kolla upp. Foto: INGVAR KARMHED

PARTILEDARNA DEL 3 | MAUD OLOFSSON

Skåne Vid bordet på Bäckagårdens äldreboende utanför Ängelholm sitter Maud Olofsson och dricker kaffe. Till sällskap har hon lokala centerpartister, personal från privata vårdbolaget Carema och även 22-årige Oscar Lundin som har startat företaget ”Ung omsorg”. Han berättar hur han fick idén efter att ha sett hur hans mamma inte riktigt hann besöka morfar på hemmet varje dag.

På tre år har det blivit rejäl snurr på verksamheten som nu har över 500 ungdomar anställda och anlitas av 50 äldreboenden runt om i landet.

Men så bryter en diskret röst in. En bit ifrån säger Siri Möller att hon så väldigt gärna vill träffa centerledaren, hon har ju alltid tillhört Centern. Maud Olofsson reser sig, går fram till den gamla damen i rullstol och sätter sig på huk så att de kan samtala på samma nivå.

Annons
X

– Du ser ju ut som en blomma, säger Siri Mö ller och frågar sen: Vad gör du här?

Maud Olofsson är ute på valturné. Äldrevården är en av väljarnas viktigaste frågor och på Bäckagården illustreras flera av Centerns valfrågor. En av dem är att lagen om valfrihetssystem, LOV, ska bli obligatorisk i alla kommuner.

– Sosse- och vänsterkommuner ska inte kunna säga nej. Rätten att välja din omsorg ska gälla i hela landet. LOV måste också omfatta de äldres rätt att välja mat och även det ska gälla i samtliga kommuner, lovar Maud Olofsson.

Att just Bäckagårdens vårdboende drivs av ett privat bolag är förstås ingen slump. Maud Olofssons käpphäst framför alla andra är att den enskilda individens möjlighet att välja är den motor som leder fram till fler jobb. Val av dagis, äldreomsorg, tjänster i hemmet eller mat i äldrevården ger utrymme för nya företag med nya affärsidéer. I nästa steg blir det fler jobb.

– Att koppla ihop företagande och jobb är den ena av Centerns två viktigaste valfrågor, säger Maud Olofsson.

Den andra är klimat och miljö.

Valrörelsen kommer att bli tuff.

– Vi behöver ert stöd för att få förnyat mandat, upprepar Maud Olofsson i sina samtal med de skånska väljarna.

Opinionssiffrorna för partiet är inte särskilt upplyftande: 4,7 procent i SvD/Sifo för augusti. Det är ett stort gap till förra valets resultat på 7,9 procent som gjorde C till det tredje största partiet.

– När vi tittar på alla opinionsmätningar samlat så ligger siffrorna nu ungefär lika som inför förra valet. Men nu är vi mycket bättre rustade. Då fanns det frågetecken om alliansen, vilket inflytande Centern skulle få. Nu är alla väldigt stolta över det vi har uträttat.

Då, 2006, hittade Centern nya väljare bland liberaler och ungdomar när partiet tog strid för yttrandefrihet och mot ytterligare övervakning. I Centerns så kallade öppenhetsmanifest som lanserades i den förra valrörelsen pekades spaning i kabel ut som ett av de största hoten.

Men bilden som hänger kvar efter FRA-omröstningen i riksdagen är hur de unga, liberala riksdagsledamöterna Fredrick Federley och Annie Johansson pressades hårt av Maud Olofsson och partiledningen.

Till slut, bleka och sammanbitna, röstade de ja. Övertalningsprocessen beskriver Maud Olofsson idag som ”en konstruktiv diskussion”.

Men i den här valrörelsen har integritetsfrågorna inte alls nämnts. Öppenhetsmanifestet går inte ens att hitta på Centerns hemsida.

Maud Olofsson lägger armar och ben i kors när hon får frågan varför det är så.

– Nej, vi pekar inte ut några detaljer, men vår grundhållning är samma, att vi värnar om integriteten.

Läget är ett annat nu, menar hon, eftersom både FRA-lagen och Ipred (om olaglig nedladdning från internet) redan är klubbade i riksdagen.

– Ska man diskutera en sån här fråga måste man ha någon att diskutera med och det är inte samma lagstiftningsdiskussion nu.

– Men tack vare Centern, och Folkpartiet också, blev båda lagarna långt mycket bättre är ursprunget. I kompromisser når man inte alltid ända fram men man kan påverka i rätt riktning.

Men Magnus Andersson, ordförande för Centerns ungdomsförbund, är mycket besviken över partiets tystnad inför valet. För att vara trovärdig i integritetsdebatten så måste partiet föra en större diskussion om hur FRA-lagen ska avvecklas eller förändras så att den blir mer rättssäker. Och hur Ipred-lagen ska utvecklas och förbättras, anser han.

I Båstad företagsby lyssnar ett 70-tal åhörare till vice statsminister och näringsminister Olofsson. Många får stå eftersom stolarna inte räcker till. Luften i konferensrummet töms snabbt på syre.

Hon talar entusiastiskt om Sveriges småföretagare, om hur regeringen har sänkt arbetsgivaravgifter, minskat regelkrångel och infört rot- och rut-avdrag för att öka företagandet.

Nu vill hon att alla ska titta i sina deklarationer och se hur skattesänkningarna har lett till mer pengar i plånboken.

Alldeles för lite frisk luft strömmar in genom ett öppet fönster. Mörka moln från från havet seglar in över Bjärehalvön. Men i salen är stämningen god. Skatterna för företagen har sänkts, egenavgifterna likaså.

En av Sveriges tunga näringslivstoppar, Peabchefen Erik Paulsson reser sig under frågestunden:

– Maud, ditt budskap är så bra så jag tror moderater kan tänka sig att rösta på dig.

Han är inte ensam om att tro att hon fiskar röster bland moderater. Men nej, det är främst S- och MP-väljare som lockas av Centerpartiets politik, säger Maud Olofsson.

– Ju mer vänsterut vänsterkartellen går, desto fler inom S inser behovet av en bra företagspolitik. Om Mona Sahlin går ihop med Lars Ohly som ska förstatliga och öka skatterna på företagen, desto svårare blir det för småföretagen.

Och när MP:s väljare upptäcker att partiet har motsatt sig barnomsorgspeng, avdrag för hushållsnära tjänster, LOV och andra valfrihetsåtgäder så kommer framför allt deras storstadsväljare att bli besvikna.

– När de upptäcker att MP är grönt men inte liberalt tror jag C har stora möjligheter att locka väljare.

Inget annat parti har gjort en så drastisk helomvändning som Centern gjorde i kärnkraftsfrågan. Från att släppa kravet på kärnkraftavveckling har man nu till och med röstat ja till att ny kärnkraft får byggas. Även i det här fallet togs beslutet under hårt tryck på ledamöter med avvikande åsikt. En av dem, Solveig Ternström, lämnade partiet.

Inför höstens val har C låtit opinionsinstitutet Novus kartlägga väljarkåren.

– Det var viktigt för oss att veta om kärnkraften fortfarande ses som det stora hotet eller om klimatfrågan har ändrat synen på det.

Bland annat ställdes frågan: Vilket är viktigast? A. Att snabbt minska de klimatskadliga utsläppen B. att snabbt avveckla kärnkraften.

Svaret överraskade Maud Olofsson:

Bara 5 procent av centerväljarna föredrar att snabbt avveckla kärnkraften, 73 procent tycker det är viktigast att snabbt få ner klimatutsläppen. Hon är förvissad om att ”väldigt få” centerpartister numera vill avveckla kärnkraften.

– Jag kan bara dra slutsatser från diskussioner på stämmor och förtroenderåd. Jag får oftare kommentarer att det var bra det jag gjorde, än kritiska synpunkter.

Maud Olofsson noterar också med intresse att bara 2 procent av Miljöpartiets väljare svarar att en snabb avveckling av kärnkraften är viktigast.

Centerpartiet marknadsför sig på valaffischer som alliansens gröna röst. Samtidigt har flera lagändringar med avsändare från C kritiserats hårt av naturvårdssverige: man har lättat på skyddet för oexploaterade stränder, ökat markägarintresset före skydd av värdefull natur och inte minst har vargjakt återinförts trots att vargstammen är liten.

– Alla de här reglerna måste accepteras av det stora folkflertalet. Den balansen är Centern duktig på och har ett stort stöd.

Den som är emot att äta kött eller specialengagerad i biologisk mångfald vänder sig däremot inte till Centern, tror Maud Olofsson. Och den som är emot vargjakt har inget att hämta.

– Vi tycker man ska ha vargjakt, det tycker alla borgerliga partier. Vill du inte ha det kan du inte rösta borgerligt, säger Maud Olofsson.

Annons
Annons
X

Boris Jansson är medlem i Fontänhuset i Båstad, som är en mötesplats och rehabilitering för människor med psykisk ohälsa. Han ansvarar för källsortering och disk i huset. Gunnel Wallin (till vänster), C-ledamot i riksdagen, berättar att pengar som utlovats till Fontänhuset har fastnat på socialdepartementet. Maud Olofsson lovar att kolla upp.

Foto: INGVAR KARMHED Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X