Annons
X
Annons
X

C-riksdagsmän vill införa euron

Centerpartiet säger nej till euron. Men en majoritet av de riksdagsledamöter som har en åsikt i frågan vill byta valuta, visar SvD:s kartläggning. Efter finanskrisen är det dags att ”förutsättningslöst” utvärdera för- och nackdelarna med att stå utanför EMU, säger Centerledaren Maud Olofsson.

Riksdagsledamoten Annie Johansson (C) ångrar ett politiskt beslut: att hon röstade nej till att byta krona mot euro 2003.

–Jag färgades ganska mycket av den debatt som var då, att man vet vad man har, men inte vad man får.

Nu har Annie Johansson bytt sida och är övertygad om att ett medlemskap i valutaunionen skulle stärka Sverige.

Annons
X

–Då blir vår finansminister en riktig finansministerspelare i Ekofin-rådet. Vi skulle bli en tydlig EU-aktör, helt enkelt.

I slutet av nästa mandatperiod hoppas hon att svenskarna, på nytt, ska få säga sitt i EMU- frågan.

–Fler och fler är ju positiva till EU och EMU.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Annie Johansson går emot den egna partilinjen. Centerpartiet vill, som enda borgerliga parti, ”hålla Sverige utanför EMU:s tredje steg”. I valplattformen inför EU-parlamentsvalet i juni slår partiet fast att modellen med en självständig Riksbank och penningpolitik har fallit väl ut och tillägger ”vi ser ingen anledning till omprövning”.

  Men centerpartisterna i riksdagen håller inte med, enligt en genomgång som SvD har gjort.

  ”Mycket talar för att euron som världsvaluta har framtiden för sig”, skrev Jörgen Johansson, skattepolitisk talesman, och Johan Linander, rättspolitisk talesman, i en uppmärksammad motion redan i höstas.

  Och en majoritet av de 25 riksdagsledamöter som har en klar åsikt i frågan är idag positiva till euron, visar kartläggningen. Solveig Zander tillhör dem som, i likhet med Annie Johansson, har ändrat ståndpunkt sedan 2003. ”I en lågkonjunktur finns det mycket starka skäl till ett ja”, motiverar hon.

  Andra, som utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen, är sedan länge en varm euroanhängare.

  –Det märks i den här kristiden att en liten valuta inte står sig lika stark.

  Frågan splittrar dock Centerpartiet. Anders Åkesson är ”väldigt glad att vi står obundna till EMU”, och även Roger Tiefensee, partiets ekonomisk-politiske talesman, står fast vid sitt nej.

  –Under hela den här perioden har vi kunnat ha ett förmånligt ränteläge, jämfört med eurozonen. Nu i finanskrisen har både Riksbanken och Riksgälden haft möjlighet att agera lite mer snabbfotat, förklarar han.

  När landets centerpartister i början av maj samlas till stämma i Örebro kommer euron att stå på dagordningen. Något nytt ställningstagande i själva sakfrågan är inte att vänta, uppger ledande partiföreträdare samstämmigt för SvD. Men under nästa mandatperiod är det dags för partiet att inleda en ”förutsättningslös utvärdering” av för- och nackdelarna med att stå utanför eurosamarbetet, anser Centerpartiledaren Maud Olofsson.

  –Det har vi ju utlovat. Men ska man göra en rimlig utvärdering av detta måste man vänta tills den finansiella krisen är över. Att i det här läget, när det är så turbulent och dramatiskt, dra slutsatser tror jag är helt fel, säger hon.

  Men inte bara Centerpartiet bör analysera den omstridda EMU-frågan, betonar Maud Olofsson.

  –Det här är en process som ska pågå i vårt parti och jag hoppas också i samhället i övrigt. Jag vill minska polariseringen i den här frågan och ha ett förhållningssätt där man granskar projektet på ett intellektuellt hederligt sätt.

  Hur har din egen inställning förändrats sedan 2003?

  –Jag har samma kritiska hållning och jag tror att det är sunt. Det finns både för- och nackdelar, säger Maud Olofsson.

  De borgerliga regeringspartierna är överens om att låta eurofrågan vila under innevarande mandatperiod. Men vad som händer om alliansen vinner valet 2010 är ännu oklart. Folkpartiet kräver att en ny folkomröstning ska hållas senast 2011.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X