X
Annons
X

C och MP vill ha dubbdäcksavgift

Ett tiotal förskolor och skolor i Stockholm ligger så nära hårt trafikerade leder att luften är kraftigt förorenad. Trots det vill staden nu bygga en ny förskola vid ett av stadens mest utsatta lägen. Både opposition och allianspolitiker vill se fler åtgärder för att förbättra luften i staden.

SvD har i två artiklar beskrivit hur partikelhalterna i luften vid flera skolor och förskolor ligger nära eller
över de lagliga gränsvärdena. Samtidigt överskrids gränserna för kvävedioxid på ännu fler platser, enligt luftmätningar.

– Vi måste börja prioritera barnen framför bilarna. Alla barn måste ha rätt till en bra skolmiljö, säger Daniel Helldén, oppositionsborgarråd för Miljöpartiet i Stockholm.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X