Annons

C: Därför vill vi stoppa höghastighetstågen

Foto: Annika af Klercker/TT

Vi ser flera stora problem med det förslag till stambanor för höghastighetståg som nu diskuteras. Regeringen borde backa och dra i bromsen, skriver flera C-politiker gemensamt.

Under strecket
Publicerad

Sverigeförhandlingen, den av regeringen tillsatta gruppen som förhandlar för medfinansiering mellan kommuner, regioner och städer för att möjliggöra nya stam­banor, kollektivtrafik och nya förbindelser i och till Sverige, pågår just nu för fullt. Det är ett angeläget arbete som har stöd från två rege­ringar och det är ett arbete där vi i Centerpartiet har ­varit drivande i regering, i regioner och i kommuner, runt om i landet. Vi är övertygade om att infrastrukturen i hela Sverige behöver utvecklas och moderniseras för att klara av att ställa om till ett utsläppsfritt samhälle och möjliggöra tillväxt och livsmöjligheter.

**En del av Sverigeförhandlingen **rör höghastighets­tågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Center­partiet var entusiastiskt när den första utredningen (SOU 2009:74) visade på låga kostnader och höga nyttor för resenärer och miljön och positiva effekter för företagande och tillväxten i landet. Men stora infrastrukturprojekt kräver eftertanke och noggranna utredningar för att inte riskera att bli förlustaffärer eller samhällsekonomiska slukhål. De nya kalkylerna som Trafikverket har gjort visar på kostnader mellan 190 och 330 miljarder kronor bara för ­banorna som höghastighetstågen ska åka på. Så stora summor vänder de positiva kalkylerna till en samhällsekonomisk förlustaffär, som på intet sätt står i proportion vare sig till de miljönyttor eller till de bostäder satsningen förväntas generera. Samtidigt riskerar den att försena eller helt tränga undan andra angelägna infrastrukturinvesteringar.

Annons
Annons
Annons