Annons
X
Annons
X

C bör stå fast vid nej till studieavgifter

Vi kräver att Centerpartiet fortsätter att stå upp för att den öppenhet vi annars värnar även ska gälla inom den högre utbildningen. Partiet bör därför fortsatt driva linjen att avskaffa studieavgifter för utländska studenter, skriver en rad centerpartister inför partiets stämma som inleds på torsdag.

BRÄNNPUNKT | C-STÄMMAN

Införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför EU och EES har varit ett stort misslyckande. Andelen utländska studenter vid de svenska lärosätena har drastiskt minskat vilket på sikt kan skada svensk konkurrenskraft och tillväxt.

Centerpartiet har sedan stämman 2011 varit det enda parti i alliansen som motsatt sig införandet av studieavgifterna. Inför veckans stämma i Karlstad föreslår partistyrelsen att Centerpartiet nu helt ska byta fot och ansluta sig till resten av allianspartierna och ställa sig bakom studieavgifterna.

Studieavgifterna har varit skadliga för det svenska utbildningssystemet och är ett steg bort från den öppenhet vi alla värnar. Vi anser därför att det är viktigt att tydligt markera mot studieavgifternas införande, som riskerar att ta in svensk utbildningspolitik på fel väg. Som ledande centerpolitiker från stora studentstäder och som företrädare för studentförbundet har vi tydligare och tidigare än några andra sett de negativa konsekvenserna av studieavgifternas införande. Studieavgifterna är ett hot mot kvaliteten i utbildningssystemet och dränerar våra städer på internationell spetskompetens.

Annons
X

Systemet med studieavgifter är dessutom synnerligen inkonsekvent. Sverige betalar studierna för varenda student från Grekland, Portugal eller andra länder inom EU och EES – men inte för en enda kines, indier eller mexikan. Inte nog med att det finns en djup orättvisa i att stänga ute studenter utanför Europa, det är också synnerligen otaktiskt för Sverige att stänga ute studenter från de regioner som är ledande i den ekonomiska utvecklingen.

Våra städer och regioner är beroende av att vara öppna mot omvärlden. Man bör också ha med sig att de utländska studenternas studier i Sverige hade en minimal inverkan på statskassan. De innebar utgifter på motsvarande 0,6 procent av statens totala utgifter för studiestöd och utbildning. Vi anser att denna lilla del av utbildningsbudgeten snarare borde setts som en investering i den svenska konkurrenskraften och inte som en möjlig budgetbesparing.

Den globalisering vi ser världen över handlar inte bara om ekonomi och handel, utan också om talang och idéer. 2004 fanns det 2,7 miljoner studenter som studerade utomlands runtom i världen. Men exempelvis Professor John K. Hudzik vid Michigan State University pekar på att vi redan inom en tioårsperiod kommer att ha upp mot 7,5 miljoner rörliga studenter världen över.

Globaliseringen av den högre utbildningen sker alltså i ett rasande tempo och Sverige måste ha en politik som möter denna utveckling. Svensk utbildningspolitik ska stärka våra möjligheter att attrahera internationella talanger och Centerpartiet har tidigare varit garanten för den hållningen inom alliansen. Den här reformen har fått negativa konsekvenser både för våra städer och för hela det svenska utbildningssystemet.

Vi kräver att Centerpartiet fortsätter att stå upp för att den öppenhet vi annars värnar även ska gälla inom den högre utbildningen.

HANNES HERVIEU (C)

förbundsordförande Centerstudenter

RICKARD NORDIN (C)

riksdagsledamot och distriktsordförande Göteborg

JOHAN LINANDER (C)

riksdagsledamot Skåne län södra

PER ANKERSJÖ (C)

stadsmiljöborgarråd Stockholm och distriktsordförande Stockholm stad

ANNA C NILSSON (C)

kommunalråd Solna

HENRIK ORETORP (C)

kommunalråd Halmstad

PER SCHÖLDBERG (C)

kommunalråd Växjö

ANN-HELEN PERSSON (C)

oppositionsråd Gävle

MATTIAS LARSSON (C)

gruppledare Umeå och distriktsordförande Västerbotten

CAROLA LIDÉN (C)

gruppledare Luleå

NOVA-JEANETTE NILSSON (C)

ordförande Malmöcentern

Mer debatt om studieavgifter:

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X