Annons

C: Ändra lagen – minska vårdnadstvisterna

Den största förloraren i vårdnadstvister är barnet, skriver artikelförfattaren.
Den största förloraren i vårdnadstvister är barnet, skriver artikelförfattaren. Foto: Jessica Gow/TT

Det är nödvändigt med ett antal reformer för att få ned ett ökande antal vårdnadstvister. Bland annat bör medling bli obligatoriskt, skriver Martina Johansson (C).

Under strecket
Publicerad

När vuxna tvistar om ett barn är ingen vinnare. Den största förloraren är barnet som är föremål för tvisten. Forskning visar att barn som varit föremål för tvister om vårdnad, boende eller umgänge (VBU) påverkas negativt i sin känslomässiga och sociala utveckling. De har också högre risk att utveckla beteendeproblem, skolproblem och psykisk ohälsa både på kort och lång sikt. Mycket tyder också på att förmågan att hantera stress och att hantera relationer, kan påverkas ända upp i vuxen ålder. Trots att barn riskerar att drabbas mycket negativt fortsätter antalet vårdnadstvister att öka på ett lavinartat sätt.

Regeringen tillsatte år 2014 en utredning med uppdraget att kartlägga och analysera orsakerna till ökningen av antalet vårdnadstvister. Utredningen lade fram sitt betänkande i början av år 2017. Trots att det nu gått många år har regeringen fortfarande inte lagt fram något lagförslag på området.

Annons
Annons
Annons