Annons

Byte är byte och kommer aldrig mer igen

Dansk Folkeparti har krävt tillbaka vad de kallar ”stulna kulturskatter” från Sverige. Men det som vanligtvis betecknas som ”krigsbyten” är inte stöldgods. Det slog Hugo Grotius fast redan på 1600-talet.

Publicerad

Du skall icke stjäla. Det är sant, det säger Gud. Men: inter arma silent leges, i krig tystna lagarna. Det är också sant, det har vi män-niskor sett i alla tider. Är det detta som är förklaringen till att danska nationalklenoder som drottning Margaretas brudklänning finns i Uppsala domkyrka och att Fredrik II:s tronhimmel från Kronborg finns i Nationalmuseum i Stockholm? Eller för den delen att Djävulsbibeln från Böhmen finns i Kungliga biblioteket i Stockholm? Är förklaringen den att dessa klenoder togs i krig, och i krig tiger lagarna, man bortser från dem? Nej, det är inte förklaringen.

Peter Skaarup, vice partiledare i Dansk Folkeparti, har aktualiserat frågan om svenskt krigsbyte i ett uttalande som nyligen refererats i media. Det talas om ”tjuvgods” och ”stulna kulturskatter”. Skaarup vill ta upp frågan i Folketinget för att få Danmarks regering att diskutera saken med den svenska regeringen. Enligt Ex-pressen 16/7 säger han: ”Det var hemska saker den svenska militärdiktaturen höll på med i

Annons
Annons
Annons