X
Annons
X

Byte är byte och kommer aldrig mer igen

Du skall icke stjäla. Det är sant, det säger Gud. Men: inter arma silent leges, i krig tystna lagarna. Det är också sant, det har vi män-niskor sett i alla tider. Är det detta som är förklaringen till att danska nationalklenoder som drottning Margaretas brudklänning finns i Uppsala domkyrka och att Fredrik II:s tronhimmel från Kronborg finns i Nationalmuseum i Stockholm? Eller för den delen att Djävulsbibeln från Böhmen finns i Kungliga biblioteket i Stockholm? Är förklaringen den att dessa klenoder togs i krig, och i krig tiger lagarna, man bortser från dem? Nej, det är inte förklaringen.

Peter Skaarup, vice partiledare i Dansk Folkeparti, har aktualiserat frågan om svenskt krigsbyte i ett uttalande som nyligen refererats i media. Det talas om "tjuvgods" och "stulna kulturskatter". Skaarup vill ta upp frågan i Folketinget för att få Danmarks regering att diskutera saken med den svenska regeringen. Enligt Ex-pressen 16/7 säger han: "Det var hemska saker den svenska militärdiktaturen höll på med i

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X