Bo Franzén:Bysans byggdes med blandekonomi

Att det bysantinska riket var en förändringsobenägen, förstelnad ekonomi är en missvisande schablonbild. Det medeltida riket i öst var i själva verket en av sin tids mest avancerade ekonomier, som snarare föll på aristokratins katastrofala politiska beslut.

Under strecket
Publicerad
Annons

I skolan fick vi lära oss att romarriket gick under år 476 när den germanske krigsherren Odovakar avsatte den siste kejsaren. Men det är bara till hälften sant, eftersom det romerska imperiet sedan 395 var delat i en västlig och en östlig hälft. I den östra delen dominerade grekiska som administrativt språk, i den västra latin. Det var bara i väst som de romerska provinserna en efter en erövrades av germanska koalitioner. 400- och 500-talen kallas för folkvandrings­tiden och den innebar nya härskare i Nordafrika, Spanien, Frankrike och Italien. Men den östra delen av det romerska riket med sin huvudstad Konstantinopel, dagens Istanbul, gick inte under. Där stod det romerska imperiet emot väl så häftiga angrepp som i väst. Därefter lyckades man till och med återerövra provinser i väst från germanerna, så vid mitten av 500-talet tycktes Medel­havet vara på väg att bli ett romerskt innanhav igen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons