Annons

Byråkratin hämmar Norges privata förskolor

Norges privata förskolor får inte avvika från de kommunala. Resultatet är kommunal detaljstyrning och byråkrati – något som de svenska Socialdemokraterna nu tycks vilja ta efter, skriver Arild M Olsen, vd för Norges riksorganisation för privata förskolor.

Under strecket
Publicerad

Det förslag de svenska Socialdemokraterna lanserade i förra veckan innehåller delar som liknar de regler som införs i Norge vid årsskiftet. Det finns anledning att höja ett varningens finger. Dessa regler innebär i korthet att privata förskolor inte i någon större utsträckning får avvika från de kommunala förskolorna.

Utvecklingen inom den norska förskolan drivs av de privata förskolorna, när dessa inte får avvika från de kommunala riskerar det att cementera dagens lösningar och hindra innovation och kvalitetsutveckling. Genom att dessutom förhindra fri etablering motverkas utvecklingen ytterligare då kommunerna får veto mot att tillåta konkurrerande verksamhet som kan bidra med nya idéer.

Annons
Annons
Annons