Annons

”En del kommuner släpper allt till exploatör – helt fel”

Kvarteret Riddaren på Östermalm i Stockholm, där fastighetsägaren planerar rivning av ett 1800-talshus för att ersätta det med nybygget på bilden. Här skar det sig mellan fastighetsägare och antikvarisk expertis.
Kvarteret Riddaren på Östermalm i Stockholm, där fastighetsägaren planerar rivning av ett 1800-talshus för att ersätta det med nybygget på bilden. Här skar det sig mellan fastighetsägare och antikvarisk expertis. Foto: 3 X Nielsen

Antikvarier byts ut. Utredningar med oönskade slutsatser kan hamna i papperskorgen. När det finns stora pengar att tjäna på rivning kan konsulter med uppgift att värna kulturmiljö hamna i en delikat situation. Det gäller inte minst i Stockholm, där exploatören själv upphandlar antikvarisk expertis.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Att riva ett hus, och ersätta det med en större byggnad med högre exploateringsgrad, kan vara ekonomiskt lönsamt. Det är tydligt i centrala Stockholm, där varje kvadratmeter har ett stort värde och flera hus står på kö för att rivas.

Exploateringen kan också öka genom påbyggnader på befintliga hus.

Kvarteret Riddaren på Nybrogatan. Fastighetsägaren planerar rivning av flygelbyggnaden, byggd som bostadshus i nyrenässans på 1870-talet. Här ska istället byggas ett högre kontorshus.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons