Annons

”En del kommuner släpper allt till exploatör – helt fel”

Kvarteret Riddaren på Östermalm i Stockholm, där fastighetsägaren planerar rivning av ett 1800-talshus för att ersätta det med nybygget på bilden. Här skar det sig mellan fastighetsägare och antikvarisk expertis.
Kvarteret Riddaren på Östermalm i Stockholm, där fastighetsägaren planerar rivning av ett 1800-talshus för att ersätta det med nybygget på bilden. Här skar det sig mellan fastighetsägare och antikvarisk expertis. Foto: 3 X Nielsen

Antikvarier byts ut. Utredningar med oönskade slutsatser kan hamna i papperskorgen. När det finns stora pengar att tjäna på rivning kan konsulter med uppgift att värna kulturmiljö hamna i en delikat situation. Det gäller inte minst i Stockholm, där exploatören själv upphandlar antikvarisk expertis.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Kvarteret Riddaren på Nybrogatan. Fastighetsägaren planerar rivning av flygelbyggnaden, byggd som bostadshus i nyrenässans på 1870-talet. Här ska istället byggas ett högre kontorshus.

Att riva ett hus, och ersätta det med en större byggnad med högre exploateringsgrad, kan vara ekonomiskt lönsamt. Det är tydligt i centrala Stockholm, där varje kvadratmeter har ett stort värde och flera hus står på kö för att rivas.

Exploateringen kan också öka genom påbyggnader på befintliga hus.

Annons
Annons
Annons