Byggnads torgför en absurd jämförelse

Under strecket
Publicerad
Annons

Handel med människor är den tredje största formen av organiserad brottslighet, efter handel med narkotika och vapen. Varje år säljs och köps 600000-800000 människor över nationsgränserna. Det är unga kvinnor och barn som drabbas hårdast. De förvandlas till en vara, prissätts och säljs till den som är beredd att betala. Offren har tvingats, lurats och hotats i syfte att utnyttjas av andra. I många fall rör det sig om sexuella övergrepp. Detta kallas för trafficking.

Byggnads ordförande Hans Tilly likställer denna avskyvärda människohandel (SvD Bränn- punkt 19/12) med de arbetare från nya EU-länder som kommer hit för att jobba, tjäna pengar och bygga en framtid för sig och sin familj.

Annons
Annons
Annons