Bygget som förstärker naturen

Ett gammalt industriområde vid Stockholms universitet kan bli ett föredöme för hur byggprojekt kan ge mer till naturen än vad det förstör. Men om området byggs för tätt förstörs viktiga värden i Nationalstadsparken, varnar kritiker.

Publicerad
Skissen visar visioner för Albanoområdet i Nationalstadsparken. Växt- och djurlivet ska förstärkas och människor ska finnas där både kvällar och helger. Odlingsplättar skapar biologisk mångfald.

Skissen visar visioner för Albanoområdet i Nationalstadsparken. Växt- och djurlivet ska förstärkas och människor ska finnas där både kvällar och helger. Odlingsplättar skapar biologisk mångfald.

Foto: ILLUSTRATION: KIT ARKITEKTUR & HANNA ERIXON
En tågtunnel kan byggas in med nät där växter kan bli en brygga mellan väg och natur för insekter och fåglar.

En tågtunnel kan byggas in med nät där växter kan bli en brygga mellan väg och natur för insekter och fåglar.

Foto: ILLUSTRATION: KIT ARKITEKTUR
ILLUSTRATION: KIT ARKITEKTUR
Foto: ILLUSTRATION: KIT ARKITEKTUR
Växter på husens tak och fasader ger djurlivet både livsmiljöer och möjligheter att passera mellan områdena (pilarna).

Växter på husens tak och fasader ger djurlivet både livsmiljöer och möjligheter att passera mellan områdena (pilarna).

Foto: ILLUSTRATION: KIT ARKITEKTUR
Annons

Mitt i Nationalstadsparken, ett stenkast från Brunnsviken, ligger ett nedlagt industriområde. Nu är det en upplagsplats för bygget av trafikleden Norra länken. Snart ska området, Albano, förvandlas till en universitetscampus för sammanlagt 15000 personer som bor och arbetar där.

Men att bygga i Nationalstadsparken är känsligt. Byggherren Akademiska Hus vill därför bygga på ett sådant sätt att ekosystemen inte bara hålls intakta utan till och med kan förstärkas. Arternas möjligheter att sprida sig i och genom området ska väga lika tungt som människornas. Projektet kan bli en förebild för stadsplanering i världen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons