Annons

”Byggbolag behöver påbörja bostäder snabbare”

Det dröjer ofta mer än två år innan företag sätter spaden i marken där kommuner planerat färdigt för nya bostäder. Det visar en studie som SKL nu presenterar. Tiden från färdig detaljplan till byggstart behöver kortas, skriver ordföranden Lena Micko.

Under strecket
Publicerad

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Foto: Rickard L Eriksson

Bostadsbristen brer ut sig. Hela 240 av 290 kommuner uppger nu till Boverket att de har underskott på bostäder. Individer och familjer drabbas och Sveriges tillväxt hämmas. Även om byggandet av bostäder ökar så är det inte tillräckligt.

I den allmänna debatten får ofta kommunerna skulden för att det byggs för få bostäder. Det sägs att det inte finns planlagd mark för företagen att bygga på och att det är just kommunernas arbete med detaljplaner som fördröjer byggandet. Flera förslag som påverkar den kommunala planprocessen togs även upp när regeringen förra veckan lade fram sina förslag för ökat bostadsbyggande, efter att det stått klart att det inte blir en blocköverskridande överenskommelse om bostadspolitiken.

Annons
Annons
Annons