Analys

Per Lindvall:Byggarna har baissats nog

Per Lindvall

NCC:s fiasko för sin satsning på att industrialisera bostadsbyggandet visar att branschen inte har och sannolikt inte kommer att kunna undvika stora resultatplumpar. Rörelserisken är hög, men frågan är om börsens omvärdering av byggarna har gått för långt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Att NCC gått in i väggen med sin satsning, NCC Komplett, på att industrialisera bostadsbyggandet är inget som borde ha överraskat vare sig aktieägarna eller bolaget självt. De stora byggföretagen, liksom många externa konsulttyckare, har i decennier pekat på de stora möjligheterna att med en mera industrialiserad bostadsproduktion sänka kostnaderna och öka marginalerna. Förebilden har framför allt varit verkstadsindustrin och då framför allt bil- och lastbilsindustrins standardiserade och modulbaserade produktionskoncept. I det stora hela har utfallet blivit mycket prat och väldigt lite verkstad.

Produktivitetsutvecklingen i byggsektorn har allmänt sett inte varit särskilt god. Enligt en SNS-rapport från i våras så har byggsektorn till och med uppvisat en negativ produktivitetsutveckling, vilket inte ens den offentliga sektorn lyckats med.

Annons
Annons
Annons