Annons

”Byggandet ska utgå ifrån folkets åsikter”

Foto: Lars Pehrson

En del arkitekter vill inte dela med sig av inflytandet över hur vår gemensamma offentliga miljö ska se ut. Men vi som är förtroendevalda har även ansvar för hur ny bebyggelse ser ut, skriver fyra moderata kommunalråd.

Under strecket
Publicerad

Ett allt hätskare tonläge piskas upp av branschorganisationen Sveriges Arkitekter. De riktar kritik mot att vi som representanter för våra kommuninvånare har synpunkter avseende byggnaders gestaltning. Vi är av den motsatta åsikten – utformning av ny bebyggelse behöver utgå ifrån vad vanliga medborgare tycker. Boendemiljöer måste präglas av trivsamhet och trygghet. Annars representerar vi inte våra medborgare.

Arkitektur är viktigt. Det är olika vad individer tycker är vackert, men det finns forskning som visar att om du upplever ditt bostadsområde som tilltalande så trivs du bättre och känner dig tryggare. Gestaltningen av det offentliga rummet är av stor betydelse för hur de som vistas i den upplever den. Därför är det viktigt för oss som förtroendevalda att se till så att så många som möjligt av våra medborgare uppskattar hur våra bostadsområden utvecklas.

Annons
Annons
Annons