Annons
X
Annons
X

Byggandet måste dra i gång

Bostadsjakten är i full gång för många nyantagna studenter. I desperation tas tillfälliga lösningar fram, men i stället bör politikerna se till att permanenta bostäder byggs. Det finns flera förslag för att få i gång byggandet, skriver Chris Österlund.

De svenska förutsättningarna för att bygga studentbostäder är betydligt sämre än de andra nordiska länderna, både vad gäller ekonomiska förutsättningar och byggregler, skriver Chris Österlund.
De svenska förutsättningarna för att bygga studentbostäder är betydligt sämre än de andra nordiska länderna, både vad gäller ekonomiska förutsättningar och byggregler, skriver Chris Österlund. Foto: DRAGO PRVULOVIC/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | STUDENTBOSTÄDER

Det är fel att lappa och laga med tillfälliga lösningar för att möta ett permanent behov.
Chris Österlund

Bristen på studentbostäder är mycket stor och i Stockholmregionen tvingas studenter vänta i minst två år innan de kan få en egen studentbostad. Dessutom är denna brist ett stort och växande problem. I studentbostadskrisens spår följer köer, osäkerhet, trångboddhet, vägglöss, svart bostadshandel, ockerhyror och att studenter väljer bort studier vid en viss ort – eller helt och hållet avstår från studier. Ändå står byggandet av nya studentbostäder sedan år 2007 i princip helt stilla. Under 2012 byggdes endast 225 nya studentbostäder i hela Sverige och året innan var siffran 134 stycken. Det är ohållbart. Läget är så allvarligt att det är högst berättigat att tala om en studentbostadskris.

I takt med att terminsstarten närmar sig kommer ropen efter temporära lösningar, som till exempel båthytter och enkla baracker, allt tätare. Det är olyckligt av flera skäl. För det första lever dessa enkla lösningar inte upp till vare sig de krav som studenter ska kunna ställa på ett acceptabelt boende, eller de krav på en god stadsmiljö som ställs. Tillfälliga baracker eller båthytter löser inte problemet. Det är fel att lappa och laga med tillfälliga lösningar för att möta ett permanent och ökande behov. För det andra är ett tillfälligt bygglov just tillfälligt. I Stockholm, där bristen på studentbostäder är mycket stor, tvingas vi därför riva temporära studentbostäder för att det tillfälliga bygglovet har gått ut. Det ligger i sakens natur, men är givetvis mycket olyckligt. Det är viktigt att i stället fokusera på långsiktigt hållbara lösningar.

Annons
X

För det tredje är det i princip omöjligt att få ekonomin att gå ihop för de företag som bygger dessa tillfälliga lösningar, främst beroende på att allt måste kunna räknas hem under en markant kortare period än normalt.

För att tydliggöra att bristen på studentbostäder kan lösas har SSSB i en unik studie låtit jämföra hur villkoren ser ut för byggande av studentbostäder i Sverige och våra grannländer i Norden. Såväl Köpenhamn som Oslo och Helsingfors liknar Stockholm i att de har stora lärosäten och är centrala kunskapsregioner och tillväxtcentrum i sina respektive länder. Men i dessa länder råder ingen större brist på studentbostäder. Kontrasten till krisen i Stockholm och andra städer i Sverige är påtaglig. De svenska förutsättningarna för att bygga studentbostäder är betydligt sämre på många punkter och avviker kraftigt från de andra nordiska länderna, både vad gäller ekonomiska förutsättningar och byggregler.

Nu har flera rikspolitiker – från alliansen såväl som oppositionspartierna – presenterat förslag och idéer kring hur man kan få i gång byggandet av fler studentbostäder: bland annat återinförda investeringsstöd, sänkt byggmoms för studentbostäder, förkortade plan- och bygglovsprocesser samt förenklade byggregler.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är bra. Uppenbarligen har många politiker lyssnat på både väljarna, studenterna och oss som ska bygga studentbostäderna.

  Men ännu har inga förändringar genomförts. Det är nu viktigt att skyndsamt genomföra ett riktigt studentbostadslyft, med långsiktigt hållbara lösningar:


  Förenkla utan att försämra. Ta bort onödiga byggregler och gör det möjligt att bygga moderna och funktionella – men till ytan något mindre – studentbostäder.


  Skapa ekonomiska förutsättningar. Studenter har inte råd med alltför hög hyra. Nu behövs investeringsstöd eller andra riktade skattelättnader under en period för att få i gång byggandet av nya studentbostäder.


  Förkorta processen. Effektivisera och korta plan- och bygglovsprocesserna för att göra projekten genomförbara.


  Prioritera studentbostadsprojekt i de faktiska marktilldelnings-, tillstånds- och plan- och bygglovsprocesserna. Det som behövs är mark och projekt som ligger nära själva universiteten och högskolorna. Det är vad studenterna vill ha och behöver.

  Stockholmsregionens mål är att bygga minst 6000 nya studentbostäder i Stockholm till år 2017. Med anpassade byggregler, bättre ekonomiska förutsättningar, kortare plan- och bygglovsprocesser och bättre marktilldelning, skulle SSSB tillsammans med andra aktörer kunna få fart på byggandet av studentbostäder igen. Men det förutsätter att det genomförs politiska förändringar. Nu är det upp till våra politiker att bestämma sig för om vi ska få förutsättningar för att minska köerna för studenter i hela Sverige och på så vis bidra till en ökad tillväxt.

  För landets blivande studenter är den bistra verkligheten i höst att många inte har någonstans att bo. I stället för att fokusera på studierna tvingas de nya studenterna jaga provisoriska boenden i andra, tredje och fjärde hand eller andra mindre bra lösningar på en mycket osäker bostadsmarknad.

  I bästa fall får den nyantagne studenten en egen studentbostad efter två år, och då har många ironiskt nog redan avverkat merparten av sin studieperiod.

  Studenterna är frustrerade till bristningsgränsen. Studentbostadsföretagen vill bygga mer. Nu är det hög tid att politikerna går från ord till handling och lägger skarpa förslag – ett studentbostadslyft – för att lösa krisen och få i gång byggandet av fler studentbostäder i Stockholm som kunskapsregion och i övriga landet.

  CHRIS ÖSTERLUND

  vd Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB), ordförande i Studentbostadsföretagen

  Debattartiklar om bostadspolitiken:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  De svenska förutsättningarna för att bygga studentbostäder är betydligt sämre än de andra nordiska länderna, både vad gäller ekonomiska förutsättningar och byggregler, skriver Chris Österlund.

  Foto: DRAGO PRVULOVIC/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X