Bygg vägar och järnvägar

ODELLS MILJARDER Avsätt 20–40 mdr av de 200 miljarderna till vägar och järnvägar runt om i landet. Det ger arbetstillfällen och säkrar
näringslivets växande behov av transportvägar och infrastruktur,
skriver kristdemokraternas sju kommunordförande.

Under strecket
Publicerad
Annons

Regeringen fortsätter att infria sina vallöften i rask takt. Nyligen påbörjades försäljningen av de statliga företagen, då en del av TeliaSonera såldes. Regeringens mål är att sälja ut för omkring 200 miljarder under mandatperioden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons