Bygg ut blå linjen till Nacka

Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Tunnelbanans blå linje bör förlängas från Kungsträdgården till Nacka. Regeringen måste öka anslagen till huvudstadsregionen, skriver KD-politiker i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

Vi måste visa lika stort mod idag som politikerna gjorde på 40- talet, skriver artikelförfattarna.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Stockholm är inte färdigutbyggt. Eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt som man tidigare beräknat, behöver både spår- och vägbyggen tidigareläggas. Annars förvärras dagens trafikinfarkt ytterligare. Inte minst gäller detta förbindelserna till Nacka och Värmdö. Sedan augusti 2010 pågår, tack vare Kristdemokraterna i landstinget och i Nacka, ett pilotprojekt med pendelbåt. Båtarna som trafikerar sträckan Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen, har blivit en succé. Men båttrafik räcker inte.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Tunnelbanan är det transportmedel som har flest resenärer per dygn och minskar trängseln ovan mark. Den behöver rustas upp och moderniseras med nytt signalsystem och förarlösa tåg. Med smartare utformning av tunnelbanetågen kan dessutom antalet resenärer öka avsevärt. Men inte ens detta är tillräckligt.

Annons
Annons
Annons