Annons
X
Annons
X

Bygg ut blå linjen till Nacka

Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Tunnelbanans blå linje bör förlängas från Kungsträdgården till Nacka. Regeringen måste öka anslagen till huvudstadsregionen, skriver KD-politiker i Stockholm.

Vi måste visa lika stort mod idag som politikerna gjorde på 40- talet, skriver artikelförfattarna.
Vi måste visa lika stort mod idag som politikerna gjorde på 40- talet, skriver artikelförfattarna. Foto: TOMAS ONEBORG

BRÄNNPUNKT | STOCKHOLM

Stockholm är inte färdigutbyggt. Eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt som man tidigare beräknat, behöver både spår- och vägbyggen tidigareläggas. Annars förvärras dagens trafikinfarkt ytterligare. Inte minst gäller detta förbindelserna till Nacka och Värmdö. Sedan augusti 2010 pågår, tack vare Kristdemokraterna i landstinget och i Nacka, ett pilotprojekt med pendelbåt. Båtarna som trafikerar sträckan Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen, har blivit en succé. Men båttrafik räcker inte.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Tunnelbanan är det transportmedel som har flest resenärer per dygn och minskar trängseln ovan mark. Den behöver rustas upp och moderniseras med nytt signalsystem och förarlösa tåg. Med smartare utformning av tunnelbanetågen kan dessutom antalet resenärer öka avsevärt. Men inte ens detta är tillräckligt.

Kristdemokraterna vill att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka. En kommande förstudie ska granska olika alternativ och sträckningar. En lösning är att låta tunnelbanan gå via Sofia, Sjöstaden, Sickla, Järla och Nacka Forum. En annan lösning som behöver utredas är om tunnelbanan kan samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken. Om man förlägger Östra länken tillsammans med tunnelbanan, sänks kostnaden väsentligt för dessa båda investeringar.

Annons
X

Med både tunnelbana och en östlig länk ökar kapaciteten väsentligt och regionens sårbarhet minskar avsevärt. Östra länken bör redan från start planeras även för kollektivtrafik, till exempel med kollektivtrafikkörfält och smarta lösningar vid hållplatserna.

Parallellt med tunnelbaneutbyggnaden till Nacka måste ett kapacitetsstarkt spårvägsnät för att avlasta kollektivtrafiken innanför tullarna byggas. Därför ska även pendelbåtstrafiken upphandlas och byggas ut. Det behövs helt enkelt en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Då är det nödvändigt att regeringen ökar anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur, bör även de bidra till finansieringen.

Vi välkomnar regeringens pågående utredning kring en framtida förändring av trängselskatten. Att ge regionen inflytande över trängselskatten är viktigt, såväl för att säkra intäkterna som för att minska trängseln. Om Stockholm ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion krävs ett fortsatt högt tempo i arbetet för en hållbar regional infrastruktur. Vi måste visa lika stort mod idag som politikerna gjorde på 40- talet då den stora tunnelbaneutbyggnaden planerades och beslutades – trots motstånd från tillväxtmotståndare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  CAROLINE SZYBER (KD)

  riksdagsledamot, distriktsordförande Stockholm stad

  MALIN APPELGREN (KD)

  kommunalråd i Solna, distriktsordförande Stockholm län

  MICHAEL STJERNSTRÖM (KD)

  gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting

  KARL HENRIKSSON (KD)

  ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting

  JAN-ERIK JANSSON (KD)

  kommunalråd i Nacka

  EWA SAMUELSSON (KD)

  bitr. borgarråd, gruppledare Stockholms stad

  Annons
  Annons
  X

  Vi måste visa lika stort mod idag som politikerna gjorde på 40- talet, skriver artikelförfattarna.

  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X