Annons
X
Annons
X

Bygg tillfälliga modulboenden i storstäderna

Det behövs snabbt nya tillfälliga boenden runt storstadsområdena. Det är dags att bygga portabla modulboenden som går att flytta på till nya ställen och som inte behöver permanentas. Läget kräver ett nytänkande annars hamnar allt fler invandrare på orter där det inte ens på sikt finns arbetstillfällen, skriver Jan Rejdnell, Tankesmedjan Liberalerna, och Adam Cwejman, Luf.

BRÄNNPUNKT | BOSTADSBRISTEN

Dessa modulboenden kan erbjudas studenter, ungdomar och invandrare som erhållit permanent uppehållstillstånd.
Jan Rejdnell och Adam Cwejman

Det går inte att vänta på nya förenklade byggregler som skall ge bostäder i framtiden. Bostadsministern måste sätta sig ned med kommunerna runt storstäderna och lösa bostadsproblemen. En enkel regelförändring om belåning på 15 år för tillfälliga modulboenden gör att tusentals nya lägenheter kan skapas på kort tid. Det finns exempel på moderna modulboenden för bland annat gästföreläsare och forskare på området vid Karolinska i Solna som fungerar utmärkt. Modulboenden skapar flexibilitet när behovet av bostäder temporärt går upp dramatiskt.

I dag måste Migrationsverket erbjuda allt fler invandrare ett anläggningsboende eftersom alternativet med eget boende blir att svårare att ordna. Trångboddheten i invandrartäta områden är omvittnat stor och antalet lediga lägenheter i större städer är i princip obefintligt. Alternativet är att allt fler flyktingar och invandrare bosätter sig på orter där arbetslösheten redan är omfattande. Migrationsverket har redan i dag stora utmaningar med att hitta tillfälliga boenden under den allt kortare asylsökningsperioden. Även för studenter och unga som flyttar i landet är situationen likartad. Under terminsstarter är situationen oerhört svår för många studenter.

Annons
X

Tidigare har de flesta invandrare och asylsökande ordnat eget boende (EBO). Men i dag då det inte går att hitta bostäder och då det redan är trångbott i många invandrartäta områden.

Migrationsverkets prognos för antalet asylsökande är cirka 32000–35000 personer för 2012. Det är en ökning sedan föregående år då 31 819 personer sökte, vilket är det högsta antalet sedan 2007. Utvecklingen i världens oroshärdar i främst Afghanistan och Somalia påverkar strömmen av flyktingar och asylsökande. Även oroligheterna i främst Syrien påverkar. Utöver detta tillkommer en kraftig anhöriginvandring på grund av nya regler. Alla som söker asyl eller kommer till Sverige får inte stanna men måste bo någonstans under ansökningstiden. Detta belastar Migrationsverkets anläggningsboenden – vilka redan är överbelagda. Verket får inhysa flyktingar på motell, hotell och andra typer av tillfälliga boenden. Det råder kraftig brist på anläggningsplatser och på många platser handlar det om akuta behov.

Socialdemokraterna i Skåne har velat gå en omväg. Att helt förbjuda EBO då det belastar redan invandrartäta områden. Eftersom det redan är mycket svårt att få fram lediga lägenheter blir åtgärden ett effektivt sätt att stoppa mer invandring i Malmö. Förslaget om förbud mot eget boende kommer från ursprungligen från Ilmar Reepalu (s).

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Kommunerna har mark som kan utnyttjas under 10 års tid. Tillfälliga bygglov förutsätter att kommunerna har rätt att ta belåning som omfattar 15-20 år på det aktuella området för att dra fram vatten, vägar och elektricitet. Om sådana regler införs kan fler tillfälliga bygglov utfärdas för bland annat tillfälliga modulboenden. Dessa modulboenden kan erbjudas studenter, ungdomar och invandrare som erhållit permanent uppehållstillstånd.

  Faktiskt är att behovet av mindre, enklare och billigare lägenheter likartat för dessa grupper. I dag är 80-85 procent av de som invandrar ensamstående.

  JAN REJDNELL

  Tankesmedjan Liberalerna

  www.liberalerna.nu

  ADAM CWEJMAN

  förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

  Fler artiklar om bostadsbristen:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X