Annons

Bygg stadsdelar som folk vill ha

När modernismens stadsplaneringsutopi kollapsat återstår inget annat än att återvända till grundmodellen. Kvarterstadens gator och torg är stadens naturliga rumsliga form, dess DNA-kod, skriver Jerker Söderlind.

Under strecket
Publicerad

Under rubriken ”Åtgärda Stockholms stadsbrist” offentliggjorde Stockholms handelskammare tidigare i år ett förslag till omdaning av Årstafältet i Stockholm. 10 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor samlade kring en central park.

Under rubriken ”Åtgärda Stockholms stadsbrist” offentliggjorde Stockholms handelskammare tidigare i år ett förslag till omdaning av Årstafältet i Stockholm. 10 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor samlade kring en central park.

Under rubriken ”Åtgärda Stockholms stadsbrist” offentliggjorde Stockholms handelskammare tidigare i år ett förslag till omdaning av Årstafältet i Stockholm. 10 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor samlade kring en central park.
Under rubriken ”Åtgärda Stockholms stadsbrist” offentliggjorde Stockholms handelskammare tidigare i år ett förslag till omdaning av Årstafältet i Stockholm. 10 000 lägenheter och 200 000 kvadratmeter kontor samlade kring en central park.

Den tyske författaren Bertolt Brecht skrev efter det misslyckade upprorsförsöket i Östberlin 1953 dikten ”Lösningen”:

Annons
Annons
Annons