Bygg inte bort Stockholms särart

INGET NYTT ”KLARATRAUMA”. En utredning föreslår att Stockholms stadsmuseum inte längre ska vara remissinstans vid planärenden. Motiveringen är att processen ska bli kortare. Det verkliga syftet är att göra sig av med en remissinstans som man tycker är besvärlig, hävdar Anna Micro Vikstrand , fil dr i konstvetenskap med inriktning mot 1900-talsarkitektur.

Under strecket
Publicerad
Man bör inte vara alltför fokuserad på att bygga nytt utan utgå mer ifrån vad som finns redan, skriver Anna Micro Vikstrand. Som exempel tar hon de två gasklockorna i Hjorthagen. ”De skulle bli utmärkta som konserthall respektive museum”, anser hon.

Man bör inte vara alltför fokuserad på att bygga nytt utan utgå mer ifrån vad som finns redan, skriver Anna Micro Vikstrand. Som exempel tar hon de två gasklockorna i Hjorthagen. ”De skulle bli utmärkta som konserthall respektive museum”, anser hon.

Foto: DAVID MAGNUSSON
Annons

Stockholm står inför en uppenbar risk att förlora många kulturhistoriskt intressanta byggnader. I en utredning från stadsledningskontoret föreslås att Stadsmuseet inte längre ska vara remissinstans vid plan­ärenden (SvD 13/8). Inte heller ska museet inventera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons