”Bygg bostäder av kommersiella lokaler”

Foto: Pontus Lundahl/TT

Lågkonjunktur och beteende­förändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontors­lokaler. För att undvika en finansiell kris bör en del byggas om till bostäder, skriver Pontus Braunerhjelm och Roger Svensson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Trots den globala och djupa lågkonjunkturen som följde i hägnet av covid-19-pandemin och de därpå följande restriktionerna, minskade konkurserna under 2020 jämfört med 2019 både i Sverige och internationellt. Detta förklaras av de stora stödinsatser som gjorts och som initialt sannolikt var motiverade. Men när stöd och bryggfinansieringar upphör tornar konkurs­hotet upp sig för en rad sektorer såsom kaféer, restauranger, hotell, rese­företag, butiker och småföretag inom handel.

Pandemin har även förändrat hur vi lever och arbetar. Vi handlar i högre grad online i stället för i fysiska butiker samt undviker resor och producent­nära tjänster. Många arbetar dessutom hemifrån, vilket minskar efterfrågan på kontorslokaler. Trenden mot hemarbete och onlinehandel var redan på gång innan pandemin, men har nu snabbt accelererat. En del utav dessa beteende­förändringar kan förväntas bli bestående när pandemin dragit sig tillbaka.

Annons
Annons
Annons